CursoVirtualBox

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Virtualbox.png
00 Simulacion Redes Escenarios Semana 02 F.jpg
88x31.png


Este manual do Curso Platega: Simulación de redes locais con VirtualBox, é creado e editado por Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez baixo a licenza Creative Commons 3.0:

  • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
  • Uso non comercial.
  • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.
Para calquera outro tipo de uso non contemplado na licenza anterior consulte ós autores: Antonio de Andrés Lema ou Carlos Carrión Álvarez.


Este manual/curso está deseñado para o curso de formación do profesorado: Simulación de redes locais con VirtualBox.


Trátase de acercarse aos distintos tipos de virtualización e simular coa ferramenta VirtualBox varios equipos Windows/ Gnu-Linux que conforman unha rede local.

O seu seguimento será realizado a través da plataforma PLATEGA2 da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

Aínda así, este manual pretende ser xeralista e o máis aberto posible para que o poida seguir aquel usuario cuns coñecementos básicos.


Cada apartado do curso comeza indicando os obxectivos que persegue ese apartado así como o escenario necesario para levalo a cabo.


PARTE I: Introdución á virtualización. Instalación de VirtualBoxPARTE II: Instalación e configuración básica de máquinas virtuais en VirtualBoxPARTE III: Configuración da rede en VirtualBoxPARTE IV: Instalación de sistemas operativos de servidor sobre VirtualBox

PARTE V: Compartir recursos na redes locais
PARTE VI: Configuración do servizo de enrutamento sobre máquinas virtuaisPARTE VII: Configuración do servizo de proxy sobre máquinas virtuais

PARTE VIII: Configuración do servizo de DNS sobre máquinas virtuais
PARTE IX: Configuración do servizo de DHCP sobre máquinas virtuaisPARTE X: Control remoto nas redes locais
-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez -- (xaneiro 2016).