Autenticación de usuarios no proxy

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
  • Unha das posibilidades que permite o servizo de proxy é a de autenticación dos usuarios para restrinxir en base aos mesmos a conexión a Internet.
  • Squid admite moitos tipos de autenticación de usuarios, podendo tomar os usuarios dunha base de datos, dun dominio Windows, usar os usuarios do sistema Linux, un servidor RADIUS, etc.
  • O que imos facer neste apartado é utilizar como backend para autenticación de usuarios o que nos ofrece o propio Webmin, xa que así podemos ver de forma sinxela como funciona a autenticación de usuarios no proxy.
  • Dependendo da casuística de cada caso concreto, teríamos que configurar o backend correspondente para tomar os usuarios de onde nos interese.

Configuración da autenticación de usuarios no servidor proxy

  • Mostraremos como configurar o proxy co Webmin para que solicite a autenticación de usuarios cando os clientes intenten conectarse a Internet:

Conexión dende equipos cliente

  • Mostraremos a continuación o efecto da configuración realizada no servidor proxy nun equipo cliente:


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --