Compartir impresoras en rede con Linux

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Neste apartado abordaremos a instalación e compartición de impresoras nunha rede local con equipos Linux. Cabe destacar de novo que nos exemplos que se mostrarán utilizaranse intencionadamente modelos de impresoras para os que se inclúe por defecto o controlador, xa que non é obxecto deste curso abordar as distintas casuísticas que se poden dar para a instalación do controlador dunha impresora. Crearemos impresoras ficticias para centrarnos na simulación da compartición das mesmas na rede local.

Compartir unha impresora en Ubuntu

Veremos primeiro os pasos para engadir unha nova impresora en Ubuntu:


Agora xa podemos compartir a impresora na rede:

Compartir unha impresora en Debian

Veremos agora como compartir unha impresora con Debian. En primeiro lugar instalaremos o servizo de xestión de impresión CUPS, que é o sistema de impresión que usan os sistemas Linux. Este servizo inclúe unha ferramenta web de administración para a configuración e compartición das impresoras, que será a que usaremos para xestionalas:

Acceder a unha impresora compartida en Ubuntu

Imos ver neste apartado distintas opcións para conectarse con Ubuntu a unha impresora a través da rede, xa estea compartida por outro equipo Linux da rede local, por un equipo Windows, ou sexa unha impresora de rede (cada vez máis frecuentes, con conexión cableada ou WIFI) co seu propio servidor de impresión e que se conecta directamente á rede local.

Acceder a unha impresora compartida noutro equipo con Linux

Para configurar no noso equipo unha impresora compartida por outro equipo da rede local con Linux (xa sexa Ubuntu, Debian, ou outra distribución de Linux que use CUPS), utilizaremos a ferramenta de Impresoras e seguiremos os seguintes pasos:

Acceder a unha impresora compartida por un equipo Windows

Se a impresora que queremos conectar está compartida por un equipo Windows, engadiremos unha nova impresora seguindo os seguintes pasos:

Acceder a unha impresora de rede

Por último, imos ver como poderíamos conectar unha impresora de rede en Ubuntu, engadindo unha impresora cos seguintes pasos:


Aprende.png
TAMÉN PODES VER...


Se queres afondar na instalación e compartición de impresoras en Ubuntu, con distintos escenarios e contemplando diversos casos de instalación dos drivers, podes ler a información que se atopa no seguinte enlace, correspondente a un curso de manexo de Ubuntu:


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --