Linux: Servidor DHCP básico

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 05 H.jpg

 • Neste apartado vaise instalar a configuración do escenario da imaxe.
 • En dserver vaise instalar o servizo de DHCP.
  • Crearase un rango de IPs: 172.16.2.201 a 172.16.2.250
  • Máscara: 255.255.0.0
  • Porta de enlace: 172.16.0.1
  • Servidor DNS: 172.16.0.120
  • Nome de dominio DNS: zolimpia.local


 • Nos clientes:
  • Obterase a configuración IP por DHCP.

Configuración previa da MV dserver

 • Facer unha instantánea de dserver coa MV apagada.
 • Apagar wserver, para non ter dous servidores DHCP na mesma LAN.
 • A MV dserver xa debera estar configurada do escenario anterior cun único adaptador en modo Rede interna ou en modo Rede NAT. Neste último caso, é importante desactivar o servidor DHCP da configuración da rede NAT para evitar ter dous servidores DHCP na rede.
 • A configuración IP tamén se manterá do escenario anterior:
  • DNS: IP: 172.16.0.120
  • Porta de Enlace: 172.16.0.1
  • Servidor DNS: 172.16.0.120
  • Eliminar os sufixos do dominio de busca do cliente DNS.

Instalar e configurar o servizo DHCP en dserver

 • Podemos seguir os seguintes pasos para instalar e configurar o servizo DHCP:

Engadir un rango DHCP

 • Para ter o servidor operativo e poder arrancalo, só nos queda definir un rango de direccións IP que este vai poder asignar.


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --