Windows: Servidor DHCP con actualizacións automáticas en servidor DNS

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 05 G.jpg

  • Pero..... hai un problema coas resolucións DNS, wclient e uclient: agora teñen IPs diferentes ás que constan na zona de busca directa do servidor DNS: wcarpediem.local. 172.16.0.130 e 172.16.0.140 respectivamente.
  • Agora mesmo, vindo dos escenarios anteriores de DNS, a mencionada zona xa ten unha configuración IP para os hosts wclient e uclient.
  • Imos analizar o problema e poñerlle solución.
  • Interesa que cando o servidor DHCP conceda unha IP a un host rexistre automaticamente ese host e esa IP na zona correspondente do servidor DNS.
  • Para iso, no servidor DNS hai que habilitar, nas zonas que se desexen, que se permiten actualizacións automáticas. Isto é o que se coñece como DDNS (Dynamic DNS)

Problemática co DNS estático

Integrar DCHP co servidor DNS

  • Para resolver o problema anterior existe a posibilidade de poñer o servidor DNS como DDNS e no servidor DHCP indicarlle que cando conceda unha IP rexistre no servidor DNS o nome do host e a IP asignada.

Comprobación da integración de DHCP e DNS

  • Hai que renovar as IPs nos clientes, ben reiniciándoos ou ben con comandos.-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --