Linux: Servidor DHCP con actualizacións automáticas en servidor DNS

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 05 I.jpg

 • Pero..... hai un problema coas resolucións DNS, wclient e uclient: agora teñen IPs diferentes ás que constan na zona de busca directa do servidor DNS: zolimpia.local. 172.16.0.130 e 172.16.0.140 respectivamente.
 • Agora mesmo vindo dos escenarios anteriores de DNS a mencionada zona xa ten unha configuración IP para os hosts wclient e uclient.
 • Imos analizar o problema e poñerlle solución.
 • Interesa que cando o servidor DHCP conceda unha IP a un host rexistre automaticamente ese host e esa IP na zona correspondente do servidor DNS.
 • Para iso, no servidor DNS hai que habilitar, nas zonas que se desexen, que se permiten actualizacións automáticas. Isto é o que se coñece como DDNS (Dynamic DNS)

Problemática co DNS estático

 • Apagar wserver, para que non haxa dous servidores DHCP na LAN.

Integrar DCHP co servidor DNS

 • Para resolver o problema anterior existe a posibilidade de poñer o servidor DNS como DDNS e no servidor DHCP indicarlle que cando conceda unha IP rexistre no servidor DNS o nome do host e a IP asignada.
 • Para conseguilo, teremos que configurar en primeiro lugar o servidor DNS para que acepte as actualizacións automáticas e despois o servidor DHCP para que as faga.
 • Hai que ter en conta que por motivos de seguridade, para evitar que calquera puidera facer actualizacións no servidor DNS, estableceremos unha chave secreta que compartirán os dous servidores, a través da cal será posible facer as actualizacións no DNS.

Configuración do servidor DNS

 • Comezamos pola configuración do servizo de DNS

Configuración do servido DHCP

 • Mostramos a continuación cal sería a configuración necesaria no servizo DHCP para facer a actualizacións automáticas no servidor DNS:

Comprobación da integración de DHCP e DNS

 • Hai que renovar as IPs nos clientes, ben reiniciándoos ou ben con comandos.


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --