Control de acceso a Internet con webcontrol

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Características de webcontrol

Webcontrol é unha ferramenta que proporciona un interface ao profesorado para poder controlar o acceso a Internet dende os equipos do alumnado nun centro de ensino.

Instalado sobre un equipo que actúa como pasarela de acceso a Internet con un servizo de proxy, o único que fará é manipular o ficheiro de configuración ofrecendo unha interfaz web sinxela sobre a que o profesorado poderá establecer a que páxinas se pode acceder dende cada aula, e programar se o desexa o estado no que estará a aula nas súas clases.

Algunhas das funcións de Webcontrol poderían realizarse dende a ferramenta de administración de Zentyal (como configurar o filtrado por dominios), pero esta ferramenta está orientada a administradores e o seu uso non é moi asequible para o profesorado en xeral. Webcontrol ofrece as funcións específicas para o profesorado nunha interfaz que facilite en todo o posible o seu uso. En calquera caso, Webcontrol é totalmente compatible coa ferramenta de administración de Zentyal, e pode usarse esta última para que configurar como administradores o comportamento xeral do proxy de acordo ao que nos interese (antivirus, filtro de contido, limitación de ancho de banda nas aulas, etc.) e por outra banda Webcontrol poderá ser usado por todo o profesorado do centro para configurar o acceso a Internet na súa aula de forma sinxela.

Descarga e instalación de Webcontrol en Zentyal

Para poder usar Webcontrol na nosa pasarela, deberemos en primeiro lugar descargalo e instalalo:

Configuración do firewall para poder conectarse dende os equipos do profesorado

Con Webcontrol instalado, xa podemos conectarnos a el dende a propia máquina Zentyal, pero o que realmente nos interesaría sería que os profesores accedesen a el dende os equipos da rede local. Imos ver a configuración necesaria para que isto sexa posible:

Configuración do proxy para o funcionamento de webcontrol

Non é necesaria ningunha configuración específica no proxy para que Webcontrol funcione, pero para evitar confusións na realización das probas imos deshabilitar os filtros que nos ofrece a propia ferramenta de Zentyal para utilizar unicamente o de Webcontrol:

Configuración de aulas en webcontrol

O primeiro paso será a configuración das aulas do centro en Webcontrol, indicando as direccións IP dos equipos que hai en cada aula:


Configurar o acceso a Internet nas aulas

Unha vez que as aulas xa están creadas, xa podemos usar a funcionalidade básica de Webcontrol, que é permitir ou denegar o acceso a Internet dende os equipos que as forman:


Definir e utilizar grupos de páxinas

A definición de grupos de páxinas permite ao profesorado definir de forma precisa as páxinas que quere que usen os alumnos:


Programar o acceso a Internet nas aulas

O obxectivo de Webcontrol é facilitar en todo o posible o uso de Internet como recurso educativo na aula, dando flexibilidade pero liberando ao profesor de todo o traballo posible no control do acceso a Internet por parte do alumnado. A programación do acceso a Internet evita ao profesor ter que acceder á ferramenta cada vez que queira dar acceso ao alumnado, evitando así a perda de tempo na clase.

Imos ver as posibilidades que se permiten e os pasos para configuralas.

Definir o horario do centro

Para poder programar o estado das aulas haberá que definir en primeiro lugar o horario do centro, para saber cando comeza cada sesión. Así despois se poderá indicar en que estado debe poñerse a aula no comezo da mesma de forma automática:


Programar o estado predeterminado da aula

O estado predeterminado permítenos indicar en que estado queremos que estea a aula por defecto cada vez que se cambie de sesión. Logo cada profesor poderá programar outro estado para períodos concretos, pero se non hai outro estado programado no comezo da sesión Webcontrol poñerá no estado que se indique.

Programar o acceso a Internet para un período concreto

Ademais de definir o estado predeterminado para a aula (opción que só poderán configurar os usuarios administradores), calquera profe poderá programar o estado da aula para un período concreto (por exemplo, se quere que durante unha sesións nas seguintes dúas semanas ou durante todo o curso os alumnos accedan a Internet para realizar algunha actividade). Se hai un estado programado para a aula, este prevalecerá sobre o estado predeterminado e será o que se poña para a aula no comezo desas sesións:


Xestión de usuarios en webcontrol

Co visto xa abordamos as funcionalidades que ofrece Webcontrol para controlar o acceso a Internet nas aulas, pero nos falta ver como podemos definir os usuarios que poden acceder e o seu papel. Todos os cambios fixémolos utilizando o usuario root pero suponse que cada profesor/a que utilice a ferramenta debería usar o seu nome de usuario e contrasinal.

Webcontrol permite definir os usuarios de forma local ou tomalos de un servidor LDAP, útil se xa temos un dominio no centro con un usuario para cada profe. Neste caso imos ver simplemente como podemos definir os usuarios de forma local:

Opcións de webcontrol para os usuarios con rol de profesor

As opcións dispoñibles en Webcontrol non serán as mesmas para un usuario con rol de administrador que para un que teña rol de profesor. Ata o de agora vimos as posibilidades do usuario root que tiña rol de administrador; imos iniciar sesión agora co usuario profe01 que ten rol de profesor:Participar...

¿Estás interesado/a en instalar Webcontrol no teu centro? ¿Detectaches algún erro, a falta dalgunha función, que necesitarías (non quere dicir que se vaia implementar, pero se agradecen as suxestións), ou necesitas axuda? Podes enviar calquera dúbida ou comentario sobre o uso de Webcontrol a aalema@edu.xunta.es.

E se aínda queres ir un pouquiño máis alá, animámosche a colaborar en mellorar as funcións de Webcontrol. O desenvolvemento do sistema fíxose como proxecto dunha licenza por estudos, e o tempo que se lle pode adicar para incrementar funcións é moi limitado. O código é bastante simple, así que con algunhas nocións de Perl basta para poder botar unha man. Se te animas, podes escribir ao mesmo enderezo de correo!!


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez -- (feb 2015).