Configuración dun proxy en Debian

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
  • Neste apartado imos ver como configurar sobre unha máquina virtual con Debian o servizo de proxy usando o servidor squid.
  • Explicaremos en primeiro lugar os pasos a seguir para instalar o servizo na máquina Debian e configurar as máquinas cliente para que fagan uso del para navegar por Internet, e a continuación como configurar o servidor proxy para permitir ou denegar o acceso en función da máquina que establece a conexión.


Aprende.png
RECORDA QUE...


No apartado Conceptos básicos de Enrotamento (Routing) e Proxy podes revisar o funcionamento do servizo de proxy e as diferenzas deste co servizo de enrutamento.


Instalación do Proxy Squid en Debian

  • Mostraremos a continuación os pasos que podemos seguir para instalar o servizo squid en Debian usando Webmin:

Configuración do equipo cliente

  • Imos ver como debemos configurar os equipos cliente para que fagan uso do servidor proxy cando naveguen por Internet.
  • Tendo en conta que non imos usar o proxy en modo transparente, xa que isto non permitiría conexións HTTPS nin autenticación de usuarios, teremos que configurar o navegador no equipo cliente indicando cal é a dirección IP do proxy e o porto polo que escoita.

Configuración de clientes Windows

  • Comezamos mostrando a configuración nun cliente Windows, utilizando como navegador Internet Explorer. Esta configuración tamén valería para Google Chrome, xa que toma os datos do proxy do sistema. En caso de usar Mozilla Firefox, seguiríamos os pasos que se explican para o cliente Linux.

Configuración de clientes Linux

  • Veremos agora como configurar o proxy nun cliente Ubuntu usando o navegador Mozilla Firefox:

Control de acceso segundo os equipos cliente

  • Remataremos este apartado vendo como podemos configurar o proxy para que permita o acceso a Internet aos equipos que nos interese.


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --