Cambiar os parámetros dunha MV

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

Unha vez que a MV está creada e instalada pódese ir ás fichas de configuración da MV e cambiar os parámetros de configuración de cada elemento da máquina. Os máis habituais son o tamaño da memoria RAM asignada, o número de CPUs, engadir/eliminar discos virtuais e tarxetas de rede, aínda que podemos cambiar calquera parámetro. Porén, temos que ter en conta que a modificación dalgún parámetro como o chipset da máquina pode provocar problemas e erros na execución do S.O. convidado.

En todo caso, imos distinguir entre os parámetros da MV que podemos modificar cando esta estea apagada (que serán todos) e os que podemos modificar cando estea estea acesa ou co estado gardado, xa que nese caso haberá parámetros que non se poderán cambiar.

Modificación de parámetros coa máquina apagada

Modificación de parámetros coa máquina arrancada ou co estado gardado

Captura de Vídeo

Dende a versión 4.3 VirtualBox ofrece a posibilidade de capturar vídeo e gardalo en formato multimedia aberto desenvolvido por Google WebM. Habilitaremos esta opción modificando un parámetro da configuración da máquina.-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --