Filtrado por usuarios

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

O filtrado por usuarios fará que o proxy requira unha autenticación para a conexión coa rede externa, e poderemos permitir ou non a conexión en función de grupos de usuarios, ou establecer un diferente perfil de filtrado. Vexamos como podemos configuralo en Zentyal:-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez -- (xan 2015).