Exemplos de instalación de sistemas operativos de escritorio sobre VirtualBox

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Nos seguintes apartados móstrase a modo de exemplo os pasos para facer a instalación, actualización e configuración do idioma en dous sistemas operativos de escritorio como sistemas convidados en VirtualBox. Os sistemas que se amosan son:

  • Windows 7 Enterprise N 64 bits.
  • Ubuntu Desktop 14.04 64 bits.

Para o seguimento do curso non é necesario instalar estes mesmos sistemas operativos, basta con instalar un sistema operativo de escritorio e pódese instalar outro se se prefire. Por exemplo, pódese instalar Windows 8 ou Windows 10, xa que o proceso será moi similar.


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --