Curso de Simulación de redes locais con VirtualBox: Obxectivos e escenarios da PARTE IX

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
  • Nesta parte do curso imos ver como configurar un servidor DHCP, de modo que os clientes TCP/IP, poidan obter unha configuración IP de xeito automático sen ter que realizar esa configuración manualmente.
  • Este escenario inclúe un servidor Windows instalado cun servizo básico de DHCP:

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 05 F.jpg


  • Pero hai veces nas que interesa que cando un servidor DHCP ofrece unha configuración IP a un cliente, que rexistre no servidor DNS o nome dese cliente e a IP asignada. Iso é o que se fará no seguinte escenario:

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 05 G.jpg


  • E faremos unha configuración simular con un servidor Debian. Comezaremos por un servizo básico de DHCP:

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 05 H.jpg


  • E logo veremos como sincronizar o servidor de DHCP co servidor DNS:

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 05 I.jpg


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --