Eliminar unha máquina virtual

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Borrar unha máquina virtual en VirtualBox é moi sinxelo. Seleccionamos a máquina que se desexa borrar e prememos en eliminar:

Simulacion Redes Vbox eliminar 01.jpeg


Ofrécense tres opcións:

  • Cancelar: Non elimina a máquina.
  • Só borrar: Elimina á MV de VirtualBox pero non os seus discos de Xestor de medios virtuais nin das carpetas que albergan información sobre a máquina. Ou sexa que sempre se pode recuperar esta MV, no menú Maquina -> Agregar
  • Eliminar todos os ficheiros: A parte de eliminar a MV de VirtualBox, eliminas os discos asociados do Xestor de Medios Virtuais e elimina a carpeta asociada á MV xunto co seu contido.

Simulacion Redes Vbox eliminar 02.jpeg


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --