Instalación e configuración de ferramentas remotas de administración en Debian

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

O máis habitual nos servidores é instalar ferramentas de acceso remoto que nos permitan realizar as tarefas de administración dende un equipo cliente.

No caso do servidor Debian, isto é aínda máis útil de non temos instalado o contorno de escritorio, xa que así poderemos utilizar ferramentas gráficas, ou copiar e pegar comandos dende o escritorio do equipo cliente.

Imos ver neste apartado a instalación e uso de dúas ferramentas de administración remota, como son SSH e Webmin.

O servizo SSH

SSH é un protocolo que permite conectarse de forma segura a un equipo a través da rede e executar comandos sobre el.

Instalación do servizo SSH

Comezaremos vendo como instalar na máquina Debian o servizo SSH:


Conexión por SSH dende un cliente Linux

Mostramos a continuación como establecer unha conexión por SSH dende uclient:

Conexión por SSH dende un cliente Windows

Para poder conectarnos por SSH dende un equipo Windows (wclient) teremos que instalar un programa cliente de SSH. Putty é un dos clientes de SSH para Windows máis utilizado. Imos ver como descargalo e usalo:

Webmin

Webmin é unha ferramenta web para poder administrar de forma remota sistemas GNU/Linux entre outros. Grazas a ela poderemos evitar o uso excesivo de comandos, o que supón unha dificultade para aqueles que comezan a traballar con estes sistemas.

Instalación de Webmin

Nos seguintes pasos podemos ver como instalar Webmin na máquina Debian:

Conexión a Webmin dende un cliente

Agora xa podemos conectarnos ao Webmin da máquina Debian dende un cliente:


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --