Windows: Instalación e configuración do servidor usando reenvío

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 05 B.jpg

 • Neste caso a diferenza da resolución por recursividade, o Servidor DNS local vai reenviar as consultas DNS que non saiba resolver a outro/s servidor/es DNS en vez de usar recursividade.
 • O que fagan eses servidores aos que se lles reenvía a consulta xa é cousa deles.
 • O servidor DNS local, pódese configurar, de xeito que, se pasado un tempo os servidores aos que se lles reenviou a consulta non responden que pase a usar o proceso de recursividade como o viña facendo ate agora.
 • Que o servidor DNS local use recursividade ou reenvío non inflúe para nada na configuración dos clientes DNS.
 • O/s servidor/es DNS ao/s que se lle reenvían as consultas, poden estar na LAN ou no exterior, o importante é que sexa un servidor DNS.
 • Se se configura reenvío nun servidor DNS local o normal é que se reenvíe aos servidores DNS proporcionados polo ISP.
 • Revisar os Conceptos básicos de DNS se non se ten claro como funciona o reenvío.


Configuración de reenvío nun servidor DNS Windows: wserver

 • No servidor DNS premer co botón e ir ás propiedades.
 • Na lapela Reenviadores configurar os servidores DNS aos que se van reenviar as consultas DNS que non sexa quen de resolver o servidor DNS Local.

Simulacion Redes dnsw 96.jpeg

 • Neste caso son os servidores do ISP jazztel.
 • No caso de que o servidor DNS local estea nun IES estes deberan ser os servidores DNS da Xunta: 69.50.2.180 e 69.50.2.190.
 • Google ten uns servidores DNS públicos: 8.8.8.8 e 8.8.4.4.


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --