Linux: Instalación e configuración do servidor usando reenvío

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 05 D.jpg

  • Neste caso a diferenza da resolución por recursividade, o Servidor DNS local vai reenviar as consultas DNS que non saiba resolver a outro/s servidor/es DNS en vez de usar recursividade.
  • O que fagan eses servidores aos que se lles reenvía a consulta xa é cousa deles.
  • Que o servidor DNS local use recursividade ou reenvío non inflúe para nada na configuración dos clientes DNS.
  • O/s servidor/es DNS ao/s que se lle reenvían as consultas, poden estar na LAN ou no exterior, o importante é que sexa un servidor DNS.
  • Se se configura reenvío nun servidor DNS local o normal é que se reenvíe aos servidores DNS proporcionados polo ISP.
  • Revisar os Conceptos básicos de DNS se non se ten claro como funciona o reenvío.


Configuración de reenvío nun servidor DNS Debian: dserver

  • A continuación pódese ver como configurar con Webmin o reenvío das consultas a outros servidores de DNS:


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --