Linux: Configuración dos clientes da LAN

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 05 C.jpg

 • Configurado o servidor DNS agora vanse configurar os clientes DNS de wclient e uclient.
 • O proceso é semellante a como se fixo coa configuración do cliente co servidor DNS sobre Windows.
 • O servidor DNS primario para todo cliente da LAN é 172.16.0.120.
 • A porta de enlace para cada cliente é a IP LAN de wrouter, drouter ou o router de VirtualBox se se usa a rede NAT: 172.16.0.1.
 • Non se configura o servidor DNS secundario, polo que se indicou na teoría.
 • Revisar os Conceptos básicos de DNS se non se ten claro algún dos parámetros anteriores.


Configuración dun equipo Windows

Configurar a MV wclient

Probas de resolución DNS

 • Para comprobar que todo funciona correctamente ...

Configuración de sufixo DNS

 • Hai veces nas que é cómodo conectarse simplemente ao nome dun equipo sen ter que poñer o nome completo deste. Pero claro, se simplemente nos desexamos conectar a ficticio, como saber que o resto do nome do dominio é zolimpia.local? Pois para iso están os sufixos DNS.

Para configurar os sufixos DNS nun Windows Server procédese da mesma forma que no caso anterior.

Configuración dun equipo Ubuntu

Configuración da MV uclient

 • Facer unha instantánea de uclient coa MV apagada.

Probas de resolución DNS

 • Para comprobar que todo funciona correctamente ...

Configuración de sufixo DNS

 • Hai veces nas que é cómodo conectarse simplemente ao nome dun equipo sen ter que poñer o nome completo deste. Pero claro se simplemente nos desexamos conectar a router, como saber que o resto do nome do dominio é zolimpia.local? Pois para iso están os sufixos DNS.

Engadir sufixos DNS en Debian

 • Debian tamén é cliente DNS e para engadir un sufixo DNS ...-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --