Sv

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


88x31.png


Este manual de Curso Platega: Servizos de virtualización. é creado e editado por Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez baixo a licenza Creative Commons 3.0:

 • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
 • Uso non comercial.
 • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.
Para calquera outro tipo de uso non contemplado na licenza anterior consulte ós autores: Antonio de Andrés Lema ou Carlos Carrión Álvarez.


Este manual/curso está deseñado para o curso de formación do profesorado: Servizos de virtualización.


Trátase de acercarse aos distintos tipos de virtualización e o manexo das ferramentas VirtualBox e Xen Server, así como técnicas de almacenamento remoto e distribuído utilizando FreeNAS.

O seu seguimento será realizado a través da plataforma PLATEGA da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.


Cada apartado do curso comeza indicando os obxectivos que persegue ese apartado así como o escenario necesario para levalo a cabo.PARTE 00: Coñecementos de partida e observacións sobre o materialPARTE I: Introdución á virtualización. Instalación de VirtualBox e configuración de máquinas virtuaisPARTE II: Manexo avanzado e virtualización de servizos con VirtualBox
PARTE III: Técnicas de almacenamento remoto: iSCSI. Implementación con FreeNAS


 • Próximo curso:
  • En MPIO ensinar a manexar o wwid cando cambiamos de dispositivo iscsi sobre o que se fai MPIO.


UBuntu http://celtha.blogspot.com.es/2010/09/apuntes-sobre-configuracion-de-bond.html

http://kb.open-e.com/Setup-a-Ubuntu-Server-with-iSCSI-and-MPIO-to-connect-to-an-iSCSI-Tartget-in-DSS-V7_1653.html

Usar:

http://www.open-e.com/site_media/download/documents/Open-E_DSS_V6_Synchronous_Volume_Replication_with_Failover_over_a_LAN_with_broadcast.pdf


PARTE IV: Xen, Xenserver e Xen Cloud Platform (XCP). Características e instalación


 • MATERIAL DE APOIO
  • xen,xenserver,xcp

http://community.spiceworks.com/topic/131849-xen-vs-xenserver-vs-xcp


PARTE V: Instalación e configuración de máquinas virtuais con XenServer


 • Próximo curso
  • Ensinar a sacar un equipo dun pool, sobre todo se o master fallou, a través de xsconsole.PARTE VI: Técnicas de alta dispoñibilidade con XenServer


ProbaMPIO http://vimeo.com/46125363

http://www.youtube.com/watch?v=Ri-9mxaWugg

http://www.youtube.com/watch?v=adEVDOZxD9E

http://blogs.technet.com/b/migreene/archive/2009/08/29/3277914.aspx

http://forum.synology.com/wiki/index.php/How_to_use_iSCSI_Targets_on_Windows_computers_with_Multipath_I/O

http://www.open-e.com/site_media/download/documents//Open-E_DSS_V6_MPIO_with_Windows_2008.pdf

http://blog.hispavirt.com/2010/06/10/xenserver-5-5-habilitando-multipathing-para-nuestros-srs/

http://support.citrix.com/article/CTX118791

http://files.qnap.com/news/pressresource/product/Server_Virtualization_with%20QNAP_Turbo_NAS_and_Citrix_XenServer.pdf

http://support.citrix.com/article/CTX118641

http://forums.citrix.com/thread.jspa?threadID=328432&tstart=0

http://blogs.technet.com/b/migreene/archive/2009/08/29/3277914.aspx

http://support.citrix.com/article/CTX124754

http://forums.citrix.com/message.jspa?messageID=1470456

http://blog.virtualizationez.com/2009/11/30/xencenter-shows-incorrect-paths.aspx


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez -- (2013).