Escenario 3.I: Acceso a dispositivos iSCSI a través de MPIO dende Windows

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 • Neste escenario 3.I vaise configurar un Windows, neste caso Windows Server, para que acceda ao dispositivo iSCSI da NAS a través de dous interfaces de rede, facendo uso de MPIO. Non se usa Windows 7 pois por defecto no soporta MPIO; hai que ter en conta que o uso de iSCSI na práctica está restrinxida aos servidores dunha rede, non aos clientes. Estes últimos utilizarán protocolos de compartición de ficheiros como NFS ou CIFS.
 • Antes de continuar asegurarse que as conexións iSCSI en uclient non está activas ou que a MV está apagada.

00 Servizos Virtualizacion Escenarios Semana 03 I.jpg


Introdución

 • A continuación a modo e resumo vaise realizar o seguinte:
  • Establecer as conexións iSCSI co destino por cada unha das rutas.
  • Habilitar MPIO.

Configuración dos interfaces de rede de Windows 2012

Descubrir e activar o destino iSCSI

 • Se agora imos ao administrador de discos veremos que o disco iSCSI aparece 2 veces.

Instalar e activar Multipath IO (MPIO) (E/S de múltiples rutas)

 • Igual que en Linux imos activar MPIO para que as 2 rutas ao dispositivo iSCSI se vexan como un só disco.
 • Para iso imos instalar a característica E/S de múltiples rutas e logo activar as rutas múltiples para iSCSI.


Montar o disco

 • A partir de agora isto é igual que con calquera dispositivo iSCSI.
 • O usuario pode realizar probas de cortes e recuperación nos enlaces entre o equipo iniciador e a NAS.
-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --