Recomendacións

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Recomendamos a todo usuario que siga o curso a través de Platega, que respecte as indicacións que se vaian dando ao longo do curso (nomes de ordenador, nomes de usuarios, contrasinais, etc). Deste xeito é moi sinxelo facer un seguimento do curso por parte dos relatores ante calquera imprevisto, imponderable ou dúbida.-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez -- (feb 2012).