Xe

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

O interface de liña de comandos (CLI) xe

 • Como se viu na introdución aos interfaces de xestión de Xen, xe é o CLI asociado ao interface XAPI.
 • A continuación vanse executar unhas instrucións de mostra para familiarizarse con el.
 • Ao igual que en linux cando se preme a tecla de tabulador dúas veces, unha vez que se comezou a escribir un comando ou unha opción do comando, o CLI completa o comando ou a opción, ou amosa os comandos ou opcións dispoñibles.
 • xe úsase tanto para XenServer como para XCP.
 • A sintaxe básica é:
xe <command-name> <argument=value> <argument=value> ... 
 • Exemplo para ver as MVs dun host:
xe vm-list
 • Tamén se pode executar o comando remotamente:
xe <command-name> -user <username> -password <password> -server <hostname>
 • En Windows no directorio de instalación de XenCenter
C:\Program Files\Citrix\XenCenter>xe <command-name> -user <username> -password <password> -server <hostname>
 • Informalmente falando, os comandos xe poden ser divididos en 2 metades:
  • Comandos de baixo nivel: mostran e manipulan os parámetros dos obxectos da API.
  • Comandos de alto nivel: serven para interactuar coas MVs ou cos hosts.
 • Estes comandos organízanse da seguinte maneira:
  class-list
  class-param-get
  class-param-set
  class-param-list
  class-param-add
  class-param-remove
  class-param-clear
 • Onde class pode ser un dos seguintes:
  console
  host
  host-crashdump
  host-cpu
  network
  patch
  pbd
  pif
  pool
  sm
  sr
  task
  template
  vbd
  vdi
  vif
  vm
 • Todo obxecto (MV, disco, etc) creado en XenServer ou XCP ten un identificador único chamado: uuid.
 • Cando se precisa facer uso dun uuid, tamén se pode facer uso da tecla TAB para completar o seu valor.

Exemplos de uso do CLI xe
-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez (Maio-2013, Rev1: Feb 2014 - Rev2: Nov 1014)