Curso 2021-2022

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
00-Android-Developer2.png
Android 2013 olamundo 14.jpg

88x31.png


Este manual de Android está baseado nos cursos de Platega: Iniciación e Avanzado celebrados nos anos 2014-2016, creados e editados por Ángel D. Fernandez González e Carlos Carrión Álvarez baixo a licenza Creative Commons 3.0:

  • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
  • Uso non comercial.
  • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.
Para calquera outro tipo de uso non contemplado na licenza anterior consulte aos autores: Ángel D. Fernández González ou Carlos Carrión Álvarez.


Debida a rápida evolución de versións tanto do IDE como do SDK, aconséllase que se revise con frecuencia ás recomendacións de que IDE e API usar na seguinte sección.

Dado que o tema é moi extenso, trátase de abrir un abano das posibilidades que nos ofrece a programación en dispositivos móbiles e en concreto con Android.

O seu seguimento será realizado a través da plataforma [1] do IES San Clemente


Cada unha das partes do curso comeza indicando os obxectivos que persegue, así como, o escenario necesario para levalo a cabo.UNIDADE 0: Coñecementos de partida e observacións sobre o materialUNIDADE 1: Instalación JDK, Eclipse e Android SDK. Xestión dispositivos

UNIDADE 1: Instalación IDE Android Studio, Android SDK e Xestión dispositivos
UNIDADE 2: A interface de usuario.


UNIDADE 3: Ciclo de vida, Listeners, Diálogos e Intents
UNIDADE 4: LogCat. Adaptadores. Ficheiros.
UNIDADE 5: Menús - Fotos - Empaquetado e distribución de aplicacións

Licenza do curso


88x31.png


Este manual de Programación avanzada de aplicacións para dispositivos móbiles con Android é creado e editado por Ángel D. Fernandez González e Carlos Carrión Álvarez baixo a licenza Creative Commons 3.0:

  • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
  • Uso non comercial.
  • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.

Para calquera outro tipo de uso non contemplado na licenza anterior consulte ó autor: Ángel D. Fernández González.

Estes apuntes se fixeron para o curso de formación do profesorado: Programación avanzada de aplicacións para dispositivos móbiles con AndroidUNIDADE 0: Coñecementos de partida, observacións sobre o material, Máquina Virtual de Android en VirtualBox e práctica a entregarUNIDADE 1: Datos Persistentes

UNIDADE 2: Multimedia

UNIDADE 3: Threads e AsyncTask


UNIDADE 4: Arquivos XML: análise e procesamento dun arquivo xml.


UNIDADE 5: Comunicación: Descarga de arquivos.


UNIDADE 6: Xeolocalización e aplicación sobre Google Maps.

UNIDADE 7: Empaquetado e distribución. Xeración de arquivos APK.


UNIDADE 8: Actualizacións en base ás versións da API Android.

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).