PDM Avanzado Xeración de apuntes off-line

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

A través da WIKI pódense xerar documentos PDF das paxinas que queiramos.

Para facelo teremos que seguir o seguinte proceso:

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2021).