RelativeLayout

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Tamén é outro dos layouts máis comúns.
 • As vistas (views) poden posicionarse en relación:
  • a outras views (o que está arriba, abaixo, a dereita,...). Para iso vai facer falla usar IDs.
   • android:layout_above
   • android:layout_below
   • android:layout_toLeftOf
   • android:layout_toRightOf
   • android:layout_alignLeft
   • android:layout_alignRight
   • android:layout_alignTop
   • android:layout_alignBottom
   • android:layout_alignBaseline
  • ao seu contedor ou pai, que é un layout (arriba, centrado, abaixo, ...).
   • android:layout_alignParentLeft
   • android:layout_alignParentRight
   • android:layout_alignParentTop
   • android:layout_alignParentBottom
   • android:layout_centerHorizontal
   • android:layout_centerVertical
   • android:layout_centerInParent


00 relativelayout.png


 • É un layout moi potente, que facilita o deseño e fai sinxelo entender o arquivo xml.
 • Como norma, se un layout ten varios LinearLayout aniñados, é necesario substituílos por un RelativeLayout.
 • Como se dixo, o posicionamento dun View faise en base a o seu contedor pai ou en base a outro View referenciado polo seu id.
 • Se non se referencia a posición, por defecto, todos as views fillas son postas na parte esquerda superior do seu contedor.

Pódense consultar todas as opcións de posicionamento en:

Casos prácticos

 • Comezamos creando un novo proxecto: U2_05_Relative

Vistas sen referencias de posición

 • No seguinte xml as vistas (botóns neste caso) non teñen unha referencia de posición, polo tanto, todas van estar ubicadas na posición esquerda-superior.
 1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent" >
 5 
 6   <Button
 7     android:layout_width="wrap_content"
 8     android:layout_height="wrap_content"
 9     android:text="Preme 1"/>
10 		
11  <Button
12     android:layout_width="wrap_content"
13     android:layout_height="wrap_content"
14     android:text="Preme 2" />
15  
16  <Button
17     android:layout_width="wrap_content"
18     android:layout_height="wrap_content"
19     android:text="Preme 3" />
20 
21 </RelativeLayout>

Android 2013 U2 05 Relative 01.jpgVistas posicionadas en relación a outras vistas

 • Para iso precisamos crear un identificador (ID) para a vista/s que se van usar como referencia.

Android 2013 U2 05 Relative 02.jpg


 • E logo na vista que se desexa ubicar en relación a outra vista facer uso dese ID.

Android 2013 U2 05 Relative 03.jpg


 • A continuación o contido XML do layout:
 1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent" >
 5 
 6   <Button
 7     android:id="@+id/btBoton1"
 8     android:layout_width="wrap_content"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:text="Preme 1"/>
11 		
12  <Button
13 	android:layout_toRightOf="@id/btBoton1"
14     android:layout_width="wrap_content"
15     android:layout_height="wrap_content"
16     android:text="Preme 2" />
17  
18   <Button
19     android:layout_below="@id/btBoton1"
20     android:layout_width="wrap_content"
21     android:layout_height="wrap_content"
22     android:text="Preme 3" />
23 	
24 </RelativeLayout>
 • A imaxe amosa a representación gráfica do layout.

Android 2013 U2 04 Linear 03A.jpg

Vistas posicionadas en relación ao pai e a outras vistas

 1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent" >
 5 
 6   <Button
 7     android:id="@+id/btBoton1"
 8     android:layout_width="wrap_content"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:text="Preme 1"/>
11 		
12   <Button
13     android:layout_toRightOf="@id/btBoton1"
14     android:layout_width="wrap_content"
15     android:layout_height="wrap_content"
16     android:text="Preme 2" />
17  
18   <Button
19     android:layout_below="@id/btBoton1"
20     android:layout_width="wrap_content"
21     android:layout_height="wrap_content"
22     android:text="Preme 3" />
23 	
24   <Button
25     android:id="@+id/btBoton4"
26     android:layout_centerInParent="true"
27     android:layout_width="wrap_content"
28     android:layout_height="wrap_content"
29     android:text="Preme 4" />
30 	
31   <Button
32     android:layout_alignBaseline="@id/btBoton4"
33     android:layout_alignParentRight="true"
34     android:layout_width="wrap_content"
35     android:layout_height="wrap_content"
36     android:text="Preme 5" />
37 	
38 </RelativeLayout>
 • Observar os botóns Preme 4 e Preme 5 como teñen algunha referencia ao Pai para ser ubicados.

Android 2013 U2 05 Relative 04.jpg
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).