PDM Avanzado Obxectivos e escenarios da UNIDADE 4

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Neste unidade se pretende explicar unha das formas de procesar arquivos XML.

O XML (Extensible Markup Language) é unha linguaxe de marcas parecido ó HTML, utilizado para intercambio de información.

Nesta unidade imos ler un arquivo XML e imos obter o seu contido para visualizalo nos compoñentes gráficos da interface do usuario.

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2014).