Dispositivos Virtuais de Android: AVD

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

Situación de partida

O Xestor de Dispositivos Virtuais de Android

 • O Xestor de Dispositivos Virtuais de Android pode ser iniciado de varias formas:


Crear un AVD

 • A continuación vaise crear un AVD:
  • Co seu dispositivo asociado
  • CPU
  • Versión de Android
  • Memoria
  • Tarxeta de memoria, etc.

NOTA: As seguintes imaxes, como xa indicamos, están baseadas na versión API 18, pero vos tedes que escoller a API 28 como está indicado.

Edición 2020: Nos traballaremos coa API 28. Isto estará indicado nas imaxes nas que se amosa outra API diferente.

 • A continuación vanse realizar distintos inicios co este AVD.
 • Como cada quen pode ter un equipo distinto ao equipo co que se elaborou o material, o lector pode cambiar/axustar os parámetros ás súas circunstancias para favorecer que o AVD vai o máis rápido posible.

Ficheiros e configuración dun AVD


Iniciar e manipular un AVD

 • Antes de instalar ningunha aplicación no dispositivo imos observar o funcionamento do mesmo.


Cambio de parámetros do AVD

 • Agora vanse cambiar algúns parámetros do dispositivo e ver como afectan a este.
 • O usuario pode cambiar todos aqueles parámetros que considere oportunos en orde a favorecer unha maior velocidade de funcionamento do AVD.


Intercambio de AVDs

 • Como se mencionou pódese crear un AVD nun ordenador e copialo a outro. Nesta ocasión vaise copiar o AVDProba creado e Ubuntu a un equipo Windows.


Aceleración HW

 • Só está dispoñible se a CPU proporciona as extensións de virtualización, que deben estar habilitadas na Bios.
 • Esta funcionalidade foi probada en:
  • Windows e Mac OS X (Mavericks) con resultados satisfactorios.
  • Linux, non se apreciou melloría.


Uso en Linux procesador Intel

 • Para poder usar un dispositivo AVD con CPU Intel non pode estar en uso outra tecnoloxía de virtualización como o VirtualBox, senón obtense o seguinte erro ao iniciar o AVD.


Android 2013 avd 94.jpg

Aceleración por HW en Windows

 • Hai que instalar un compoñente do SDK Manager.


Lanzar un dispositivo dende a consola • Quen o desexe pode realizar fotos coa cámara do AVD, tanto conectada á cámara real do ordenador, se é o caso, como conectada a nada.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2020).