Spinner a través de adaptador

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Xa vimos na unidade 2 como crear un Spinner, pero o enlace dos datos co Spinner facíase a través dun atributo XML na definición do Spinner no Layout: android:entries.
 • Agora imos facer o mesmo pero usando un adaptador.
 • Colleremos os datos dende un array no código e logo dende un recurso XML.

Caso práctico

 • Crear o proxecto: U4_02_SpinnerAdapter.
 • Cada ítem do Spinner é tratado como unha View, neste caso de tipo TextView.

O XML do layout

 • Observar como a vista Spinner non ten a entrada android:entries.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <TextView
 8     android:layout_width="wrap_content"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:text="Selecciona unha froita" />
11 
12   <Spinner
13     android:id="@+id/spin_froitas"
14     android:layout_width="wrap_content"
15     android:layout_height="wrap_content" />
16 
17 </LinearLayout>

Usando un array estático en Java

 • Ao final do código explícase como se enlaza a fonte de datos co adaptador e este co spinner.
 • Observar as liñas marcadas.
 1 package com.example.u4_02_spinneradapter;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.Menu;
 6 import android.view.View;
 7 import android.widget.TextView;
 8 import android.widget.AdapterView;
 9 import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener;
10 import android.widget.ArrayAdapter;
11 import android.widget.Spinner;
12 import android.widget.Toast;
13 
14 public class U4_02_SpinnerAdapter extends Activity {
15 
16 	@Override
17 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
18 		super.onCreate(savedInstanceState);
19 		setContentView(R.layout.activity_u4_02__spinner_adapter);
20 
21 		Spinner spinFroitas = (Spinner) findViewById(R.id.spin_froitas);
22 
23 		// Fonte de datos
24 		String[] froitas = new String[] { "Pera", "Mazá", "Plátano" };
25 
26 		// Enlace do adaptador cos datos
27 		ArrayAdapter<String> adaptador = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_spinner_item, froitas);
28 
29 		// Opcional: layout usuado para representar os datos no Spinner
30 		adaptador.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
31 
32 		// Enlace do adaptador co Spinner do Layout.
33 		spinFroitas.setAdapter(adaptador);
34 
35 		// Escoitador
36 		spinFroitas.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener() {
37 			@Override
38 			public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int pos, long id) {
39 		        //Toast.makeText(getBaseContext(), "Seleccionaches: " + parent.getItemAtPosition(pos), Toast.LENGTH_LONG).show();
40 				Toast.makeText(getBaseContext(), "Seleccionaches: " + ((TextView) view).getText(), Toast.LENGTH_LONG).show();
41 
42 			}
43 
44 			@Override
45 			public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {
46 				// TODO Auto-generated method stub
47 			}
48 		}); // Fin da clase anónima
49 
50 	}
51 
52 	@Override
53 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
54 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
55 		getMenuInflater().inflate(R.menu.u4_02__spinner_adapter, menu);
56 		return true;
57 	}
58 
59 }
 • Liña 23: Definimos a fonte de datos, neste caso un array estático.
 • Liña 26: Definimos o adaptador de tipo ArrayAdapter. Pasámoslle como parámetros:
  • Contexto,
  • O int, identificador de recurso de layout que se vai usar para representar a Vista de Selección, neste caso usamos un predefinido. O usuario pode experimentar con outros tipos (android.R.layout.... CTRL+ESPAZO) e ver que outras formas hai de presentar os datos nun Spinner.
  • Un array de obxectos, neste caso de Strings.
  • Para ver outros construtores e métodos: http://developer.android.com/reference/android/widget/ArrayAdapter.html
 • Liña 29: setDropDownViewResource(int), indica como se vai representar cada un dos ítems do Spinner. Usamos un layout xa predefinido. O usuario pode experimentar usando outros distintos, predefinidos ou propios.
 • Liña 32: establece o adaptador que subministra os datos ao Spinner.
 • Liña 35: O escoitador é o mesmo que cando non se usaba un adaptador.
 • Liñas 38,39: As dúas liñas fan o mesmo, pero no segundo caso observar como recollemos a vista (view) que nos devolve o evento ao premer nun ítem do Spinner. Esa view é do tipo TextView e por iso facemos un cast e logo xa lle podemos aplicar métodos da clase TextView, como getText().

Usando un array de recursos XML

 • Usamos o mesmo Layout do exemplo anterior e case o mesmo código, só comentamos a liña de asociación do adaptador coa fonte de datos e engadimos outra sentencia que asocie o adaptador co ficheiro XML.

Ficheiro XML para o array

 • En res/values/array_froitas.xml
 • Observar o nome do recurso array: froitas
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <resources>
 3 
 4   <string-array name="froitas">
 5     <item>Pera</item>
 6     <item>Mazá</item>
 7     <item>Plátano</item>
 8   </string-array>
 9 
10 </resources>


O código Java do programa

 1 package com.example.u4_02_spinneradapter;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.Menu;
 6 import android.view.View;
 7 import android.widget.AdapterView;
 8 import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener;
 9 import android.widget.ArrayAdapter;
10 import android.widget.Spinner;
11 import android.widget.Toast;
12 
13 public class U4_02_SpinnerAdapter extends Activity {
14 
15 	@Override
16 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
17 		super.onCreate(savedInstanceState);
18 		setContentView(R.layout.activity_u4_02__spinner_adapter);
19 
20 		Spinner spinFroitas = (Spinner) findViewById(R.id.spin_froitas);
21 
22 		// Fonte de datos. Neste caso obtense dun recurso xml.
23 		//String[] froitas = new String[] { "Pera", "Mazá", "Plátano" };
24 
25 		// Enlace do adaptador cos datos
26 		// ArrayAdapter<String> adaptador = new ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_spinner_item, froitas);
27 
28 		ArrayAdapter<CharSequence> adaptador = ArrayAdapter.createFromResource(this, R.array.froitas, android.R.layout.simple_spinner_item);
29 
30 		// Opcional: layout usuado para representar os datos no Spinner
31 		adaptador.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
32 
33 		// Enlace do adaptador co Spinner do Layout.
34 		spinFroitas.setAdapter(adaptador);
35 
36 		// Escoitador
37 		spinFroitas.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener() {
38 			@Override
39 			public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int pos, long id) {
40 		        //Toast.makeText(getBaseContext(), "Seleccionaches: " + parent.getItemAtPosition(pos), Toast.LENGTH_LONG).show();
41 				Toast.makeText(getBaseContext(), "Seleccionaches: " + ((TextView) view).getText(), Toast.LENGTH_LONG).show();
42 
43 			}
44 
45 			@Override
46 			public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {
47 				// TODO Auto-generated method stub
48 			}
49 		}); // Fin da clase anónima
50 
51 	}
52 
53 	@Override
54 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
55 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
56 		getMenuInflater().inflate(R.menu.u4_02__spinner_adapter, menu);
57 		return true;
58 	}
59 
60 }
 • Liña 26: Comentamos o anterior construtor e ...
 • Liña 28: usamos outro método que nos permita ler un recurso XML: createFromResource(this, R.array.froitas, android.R.layout.simple_spinner_item)
  • Contexto,
  • Nome do recurso array que contén os ítems,
  • O int, identificador de recurso de layout que se vai usar para representar a Vista de Selección, neste caso usamos un predefinido. O usuario pode experimentar con outros tipos (android.R.layout.... CTRL+ESPAZO) e ver que outras formas hai de presentar os datos nun Spinner.
  • Para ver outros construtores e métodos: http://developer.android.com/reference/android/widget/ArrayAdapter.html
  • No canto de facer cambiar de método puidemos usar o construtor que usamos no primeiro caso:
   • Pero antes recollemos o array XML nun array de Strings de datos: String[] froitas = getResources().getStringArray(R.array.froitas);
 • O resto non varía.

Uso dun array dinámico

 • Nos dous casos anteriores o contido do Spinner é estático e defínese en tempo de compilación, non de execución.
 • Se usamos arrays dinámicos podemos crear a fonte de datos en tempo de execución antes de pasarlla ao adaptador.
 • Así imos poder usar datos de ficheiros, bases de datos, etc e crear unha fonte de datos para un Spinner en tempo de execución.
 1 package com.example.u4_02_spinneradapter;
 2 
 3 import java.util.ArrayList;
 4 import android.R.string;
 5 import android.app.Activity;
 6 import android.os.Bundle;
 7 import android.view.Menu;
 8 import android.view.View;
 9 import android.widget.AdapterView;
10 import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener;
11 import android.widget.ArrayAdapter;
12 import android.widget.Spinner;
13 import android.widget.Toast;
14 
15 
16 public class U4_02_SpinnerAdapter extends Activity {
17 
18 	@Override
19 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
20 		super.onCreate(savedInstanceState);
21 		setContentView(R.layout.activity_u4_02__spinner_adapter);
22 
23 		Spinner spinFroitas = (Spinner) findViewById(R.id.spin_froitas);
24 
25 		// Fonte de datos
26 		// String[] froitas = new String[] { "Pera", "Mazá", "Plátano" };
27 
28 		ArrayList<String> froitas = new ArrayList<String>();
29 
30 		froitas.add("Pera");
31 		froitas.add("Mazá");
32 		froitas.add("Plátano");
33 
34 		// Enlace do adaptador cos datos
35 		ArrayAdapter<String> adaptador = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_spinner_item, froitas);
36 
37 		// Opcional: layout usuado para representar os datos no Spinner
38 		adaptador.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
39 
40 		// Enlace do adaptador co Spinner do Layout.
41 		spinFroitas.setAdapter(adaptador);
42 
43 		// Escoitador
44 		spinFroitas.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener() {
45 			@Override
46 			public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int pos, long id) {
47 		        //Toast.makeText(getBaseContext(), "Seleccionaches: " + parent.getItemAtPosition(pos), Toast.LENGTH_LONG).show();
48 				Toast.makeText(getBaseContext(), "Seleccionaches: " + ((TextView) view).getText(), Toast.LENGTH_LONG).show();
49 			}
50 
51 			@Override
52 			public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {
53 				// TODO Auto-generated method stub
54 			}
55 		}); // Fin da clase anónima
56 
57 	}
58 
59 	private String[] getStringArray(int froitas) {
60 		// TODO Auto-generated method stub
61 		return null;
62 	}
63 
64 	@Override
65 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
66 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
67 		getMenuInflater().inflate(R.menu.u4_02__spinner_adapter, menu);
68 		return true;
69 	}
70 
71 }
 • Liñas 23-28: Neste caso os elementos do array engádense en tempo de execución ao array froitas, que neste caso e do tipo ArrayList.
 • O resto é exactamente igual.-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).