CheckBox

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Un CheckBox permite ao usuario elixir unha ou máis opcións dentro dun conxunto.

00 checkboxes.png

 • Este control ao igual que ToggleButton e Switch herda da clase CompoundButton, quen, á súa vez, herda da clase Button.

00 Part of Android View Hierarchy.png • Por tanto, funcionan da mesma maneira, pero ademais este control:
  • Ten 2 estados (True/False), que podemos comprobar co método isChecked ().


 • Para xestionar os eventos podemos facelo da mesma forma que nos botóns.


 • Para usalo nun XML layout usar a etiqueta <CheckBox/>


Caso práctico

 • Creamos un novo proxecto: U2_10_CheckBox
 • Imos crear unha aplicación na que o usuario indique as súas afeccións ("Aficiones").


Layout xml

 • Cada CheckBox chama a un método cando se marca ou desmarca ese CheckBox.
 • O método é o mesmo para os tres.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   android:layout_width="match_parent"
 3   android:layout_height="match_parent"
 4   android:orientation="vertical" >
 5 
 6   <CheckBox
 7     android:id="@+id/chk_informatica"
 8     android:layout_width="wrap_content"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:onClick="controlarAfeccions"
11     android:text="Informática" />
12 
13   <CheckBox
14     android:id="@+id/chk_ler"
15     android:layout_width="wrap_content"
16     android:layout_height="wrap_content"
17     android:onClick="controlarAfeccions"
18     android:text="Ler" />
19 
20   <CheckBox
21     android:id="@+id/chk_deporte"
22     android:layout_width="wrap_content"
23     android:layout_height="wrap_content"
24     android:onClick="controlarAfeccions"
25     android:text="Deportes" />
26 
27   <EditText
28     android:id="@+id/txt_resultado"
29     android:layout_width="match_parent"
30     android:layout_height="wrap_content"
31     android:hint="Resultado" />
32 
33 </LinearLayout>

Código Java

 1 package com.example.u2_10_checkbox;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.Menu;
 6 import android.view.View;
 7 import android.widget.CheckBox;
 8 import android.widget.EditText;
 9 
10 public class U2_10_CheckBox extends Activity {
11 
12 	@Override
13 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
14 		super.onCreate(savedInstanceState);
15 		setContentView(R.layout.activity_u2_10__check_box);
16 	}
17 
18 	@Override
19 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
20 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
21 		getMenuInflater().inflate(R.menu.u2_10__check_box, menu);
22 		return true;
23 	}
24 
25 	public void controlarAfeccions(View view) {
26 		CheckBox check = (CheckBox) view;
27 		
28 		EditText caixa = (EditText) findViewById(R.id.txt_resultado);
29 		if (check.isChecked()) 
30 			caixa.setText("Marcaches: " + check.getText());
31 		else
32 			caixa.setText("Desmarcaches: " + check.getText());
33 	}
34 }
 • Liña 25, recibimos a Vista do elemento pulsado hai que facer un casting para convertelo ao tipo CheckBox.
 • Liña 29, comprobamos se se marcou ou desmarcou o control.-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).