Combinación de layouts

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Os layouts pódense combinar e aniñar uns dentro doutros.


Caso práctico

 • Creamos un novo proxecto: U2_07_Combinados
  • NOTA Edición 2015: Existe un programa U2_07_ con outro nome da edición 2013, que faremos na sección de controis dentro desta unidade. Para non renumerar todo o que vén a continuación para a edición 2015, teremos 2 programas U2_07: U2_07_Combinados e U2_07_ TextView (o faremos despois).

Combinación de layouts Relativos e Liniais

 • A imaxe amosa a distribución que se quere ter:

Android 2014 U2 07 Combinados 01.jpg

 • O color malva é un LayoutRelative, que ten un recheo de 30dp.
 • Este layout contén:
  • Un botón: Botón 1
  • Un LinearLayout de cor verde (o que está cos bordes de cor azul cor verde é os cadradiños).
  • Este LinearLayout contén 3 Linears Layouts en disposición horizontal e cun peso igual para cada un deles para distribuír o ancho do que lle deixa o pai.
   • A altura deste linearlayout (cor verde) é a que lle deixa o pai.
   • Os tres layouts organízanse do seguinte modo:
    • O primeiro LinearLayout (Cor azul) ten unha disposición horizontal (as views dentro del están unha á dereita da outra)
     • A altura deste layout adáptase á altura dos elementos que contén.
    • O segundo LinearLayout (Cor rosa) ten nunha disposición vertical (as views dentro del están unha debaixo da outra).
     • A altura deste layout adáptase á altura dos elementos que contén.
    • O terceiro LinearLayout (Cor vermello) ten nunha disposición vertical (as views dentro del están unha debaixo da outra).
     • A altura deste layout adáptase á altura total do pai (Layout de cor verde).


 • Este exemplo traballa só con Relative e Linear layouts, pero poderíase traballar con calquera outro layout dos vistos e non vistos neste curso.

XML asociado ao Layout

 1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:background="#AAF"
 6   android:padding="30dp"
 7   tools:context="com.example.u2_07_combinados.U2_07_Combinados" >
 8 
 9   <Button
10     android:id="@+id/Boton1"
11     android:layout_width="wrap_content"
12     android:layout_height="wrap_content"
13     android:text="Botón 1" />
14 
15   <LinearLayout
16     android:layout_width="match_parent"
17     android:layout_height="match_parent"
18     android:layout_below="@id/Boton1"
19     android:background="#AFA"
20     android:orientation="horizontal" >
21 
22     <LinearLayout
23       android:layout_width="match_parent"
24       android:layout_height="wrap_content"
25       android:layout_weight="1"
26       android:background="#3AF"
27       android:orientation="horizontal" >
28 
29       <TextView
30         android:layout_width="wrap_content"
31         android:layout_height="wrap_content"
32         android:text="Linear\nHorz. 1" />
33 
34       <Button
35         android:layout_width="wrap_content"
36         android:layout_height="wrap_content"
37         android:text="B2" />
38     </LinearLayout>
39 
40     <LinearLayout
41       android:layout_width="match_parent"
42       android:layout_height="wrap_content"
43       android:layout_weight="1"
44       android:background="#FAA"
45       android:orientation="vertical" >
46 
47       <TextView
48         android:layout_width="wrap_content"
49         android:layout_height="wrap_content"
50         android:text="LinearLayout Vertical 2 \n... 2ª Liña" />
51 
52       <Button
53         android:layout_width="wrap_content"
54         android:layout_height="wrap_content"
55         android:text="Botón 3" />
56 
57       <Button
58         android:layout_width="wrap_content"
59         android:layout_height="wrap_content"
60         android:text="Botón 4" />
61     </LinearLayout>
62 
63     <LinearLayout
64       android:layout_width="match_parent"
65       android:layout_height="match_parent"
66       android:layout_weight="1"
67       android:background="#F55"
68       android:orientation="vertical" >
69 
70       <TextView
71         android:layout_width="wrap_content"
72         android:layout_height="wrap_content"
73         android:text="LinearLayout Vertical 3" />
74 
75       <ToggleButton
76         android:layout_width="wrap_content"
77         android:layout_height="wrap_content" />
78     </LinearLayout>
79   </LinearLayout>
80 
81 </RelativeLayout>
 • Explicación, liñas:
  • 1 a 81: onde se abre e se pecha o Relative Layout. Contén un botón e un linear layout que se abre na liña 15 e pécase na 79.
  • 10: Dáselle un ID ao botón.
  • 15 a 81: Ábrese un linear layout con disposición dos seus elementos (3 LinearLayouts) en horizontal (liña 20).
  • 18: Indica que o LinearLayout anterior se sitúe debaixo do botón.
  • 22 a 38: O primeiro LinearLayout que dispón os seus elementos en horizontal (Liña 27).
  • 24, 42 e 65: Observar como se indica a altura de cada un dos tres layouts. Nos dous primeiros casos que se adapte á altura dos elementos que contén e no terceiro á altura do pai.
  • 25, 43 e 66: Indícase o peso co que se distribúe cada un dos layouts (1/3 para cada un).
  • 32 e 50: Observar como se introduce un código de control (como en Java) para o salto de liña \n.
 • O resto das liñas marcadas, a bo seguro que o participante no curso é quen de interpretalas.-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).