Deseños diferentes en función da orientación do dispositivo

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Algúns dispositivos deixan rotar a pantalla, poñéndoa en posición horizontal-vertical (apaisado-retrato)
 • Se queremos ter un deseño diferente para cada orientación, debemos de crear un cartafol dentro de ‘res’ de nome /res/layout-land.
 • Aquí dentro poñemos os deseños que queiramos ter cunha orientación apaisada do dispositivo, mentres que deixaremos en /res/layout os deseños para unha orientación vertical.

Nota: no emulador, para cambiar a orientación debemos premer os botóns CTRL+F11 ou 7 no teclado numérico, sen estar activado o teclado numérico.

 • Antes de continuar abre a calculadora nun AVD ou no dispositivo real e cambia a orientación do dispositivo/AVD. Notas algunha diferencia cando o dispositivo está en Vertical a cando o está en Horizontal?.


Veremos máis adiante, na sección Internacionalización, como podemos xerar estes 'sufixos' de forma automática cando creamos o arquivo de recurso.

Caso práctico

 • Crear o proxecto: U2_40_Landscape
 • Crear en /res o cartafol layout-land.
 • Definir o XML vertical
 • Copiar o XML vertical á nova carpeta e modificalo segundo as necesidades.

XML layout vertical

 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical"
 6   android:gravity="center" >
 7 
 8   <TextView
 9     android:layout_width="wrap_content"
10     android:layout_height="wrap_content"
11     android:textColor="#00F"
12     android:textSize="18sp"
13     android:text="O dispositivo está en posición vertical" />
14   
15   <Button 
16     android:layout_width="wrap_content"
17     android:layout_height="wrap_content"
18     android:onClick="oMeuMetodo"
19     android:text="Botón 1" />
20   
21    <TextView
22     android:layout_width="wrap_content"
23     android:layout_height="wrap_content"
24     android:gravity="center_horizontal"
25     android:text="Esta etiqueta só se amosa cando o dipositivo está en vertical" />
26   
27 </LinearLayout>


XML layout horizontal

 • Observar que falta unha etiqueta, a disposición e distinta, etc.
 • Neste caso os botóns en Vertical e en Apaisado chaman ao mesmo método.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="horizontal" >
 6 
 7   <Button
 8     android:layout_width="wrap_content"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:onClick="oMeuMetodo"
11     android:text="Botón 1" />
12 
13   <TextView
14     android:layout_width="wrap_content"
15     android:layout_height="wrap_content"
16     android:text="O dispositivo está en posición horizontal"
17     android:textColor="#F0F"
18     android:textSize="18sp" />
19 
20 </LinearLayout>
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).