Estilos e temas

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Os estilos permiten definir unhas características visuais para as vistas e agrupalas cun identificador que pode ser usado por diferentes compoñentes para que todos teñan o mesmo aspecto.
 • Un tema (theme) é aplicado a unha activity enteira (os seus elementos gráficos)
 • Un estilo é aplicado a compoñentes individuais.
 • Para definir un estilo temos que crear no cartafol /res/values un arquivo xml cun recurso (resource) de tipo estilo (style).


 • Cada ítem do ficheiro de estilos terá o par: propiedade xml, valor:
  • Exemplo: android:textSize -> "22sp"


Caso práctico

 • Crear o proxecto: U2_42_Estilos.
 • Imos definir un estilo común para aplicar ás etiquetas de texto, por exemplo.Ficheiro de estilos

 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <resources>
 3   <style name="estilo_etiquetas" parent="@android:style/TextAppearance">
 4     <item name="android:layout_width">wrap_content</item>
 5     <item name="android:layout_height">wrap_content</item>
 6     <item name="android:textColor">#00F</item>
 7     <item name="android:textSize">22sp</item>
 8     
 9   </style>
10   
11 </resources>

O XML do layout

 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <TextView
 8     style="@style/estilo_etiquetas"
 9     android:text="TextView 1" />
10 
11   <TextView
12     style="@style/estilo_etiquetas"
13     android:text="TextView 2" />
14 
15   <TextView
16     style="@style/estilo_etiquetas"
17     android:text="TextView 3" />
18 
19 </LinearLayout>
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).