Toast

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Un Toast proporciona un simple feedback de algo que pasa na aplicación a través dunha pequena mensaxe popup.
 • Chámaselle así "Tostada" porque aparece na pantalla do mesmo xeito que as tostadas saltan na torradora cando están feitas.

00 toast.png

 • So usa o espazo que precise a mensaxe e a pantalla actual permanece visible.
 • Desaparecen automaticamente pasado un pequeno espazo de tempo.


 • Para usar o Toast:
1 Context context = getApplicationContext();
2 CharSequence text = "Hello toast!";
3 int duration = Toast.LENGTH_SHORT;
4 
5 Toast toast = Toast.makeText(context, text, duration);
6 toast.show();
 • Context: é un interface que permite acceder aos recursos da nosa aplicación
 • duration:
  • LENGTH_SHORT: constante que equivale a 2 segundos
  • LENGTH_LONG: constante que equivale a 3,5 segundos


 • As liñas 5 e 6 anteriores poden ser substituídas pola seguinte:
1 Toast.makeText(context, text, duration).show();


Caso práctico

 • Comezamos creando o proxecto U2_15_Toast
 • Collendo como base a primeira versión da aplicación dos planetas: U2_12_Spinner.
 • Simplemente agora a nova aplicación ten unha entrada máis ao principio do Spinner Selecciona un planeta.Arquivo de recursos: array_planetas.xml

 • Copiamos o ficheiro array_planetas.xml ubicado en /res/values/ dunha aplicación á outra.
 • Engadimos un ítem ao principio:
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <resources>
 3   <string-array name="planetas">
 4     <item>Selecciona un planeta</item>
 5     <item>Mercurio</item>
 6     <item>Venus</item>
 7     <item>Terra</item>
 8     <item>Marte</item>
 9     <item>Xúpiter</item>
10     <item>Saturno</item>
11     <item>Urano</item>
12     <item>Neptuno</item>
13   </string-array>
14 </resources>


O XML do layout

 • É igual ao da aplicación orixinal.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <Spinner
 8     android:id="@+id/spin_planetas"
 9     android:layout_width="wrap_content"
10     android:layout_height="wrap_content"
11     android:entries="@array/planetas" />
12 
13   <Button
14     android:id="@+id/btn_seleccion"
15     android:layout_width="wrap_content"
16     android:layout_height="wrap_content"
17     android:onClick="onButtonClick"
18     android:text="Preme cando selecciones" />
19 
20   <TextView
21     android:id="@+id/lbl_resultado"
22     android:layout_width="wrap_content"
23     android:layout_height="wrap_content"
24     android:text="Selecciona un planeta" />
25 
26 </LinearLayout>Código Java

 • Ao método da aplicación orixinal engadímoslle un control: se esta seleccionada ou non a posición 0 do Spinner.
 1 package com.example.u2_15_toast;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.Menu;
 6 import android.view.View;
 7 import android.widget.Spinner;
 8 import android.widget.TextView;
 9 import android.widget.Toast;
10 
11 public class U2_15_Toast extends Activity {
12 
13 	@Override
14 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
15 		super.onCreate(savedInstanceState);
16 		setContentView(R.layout.activity_u2_15__toast);
17 	}
18 
19 	@Override
20 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
21 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
22 		getMenuInflater().inflate(R.menu.u2_15__toast, menu);
23 		return true;
24 	}
25 
26 	public void onButtonClick(View v) {
27 		Spinner spinPlanetas = (Spinner) findViewById(R.id.spin_planetas);
28 		TextView lblResultado = (TextView) findViewById(R.id.lbl_resultado);
29 
30 		if (spinPlanetas.getSelectedItemId() == 0) {
31 			Toast.makeText(this, "Por favor selecciona un planeta",Toast.LENGTH_LONG).show();
32 			lblResultado.setText("");
33 		} else
34 
35 			lblResultado.setText("Seleccionaches "
36 					+ spinPlanetas.getSelectedItem()
37 					+ "\nque está na posición "
38 					+ spinPlanetas.getSelectedItemId());
39 	}
40 
41 }
 • Liña 30: Comprobamos se a posición seleccionada no Spinner é a 0 de ser así ...
 • Liña 31: realizamos un Toast.
 • Liña 32: Poñemos a etiqueta a baleiro.-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).