Diferencia entre revisiones de «Curso Formación Profesorado: Platega: Servizos de virtualización»

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 
(Sin diferencias)

Revisión actual del 14:23 21 sep 2015


88x31.png


Este manual de Curso Platega: Servizos de virtualización e técnicas de alta dispoñibilidade. é creado e editado por Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez baixo a licenza Creative Commons 3.0:

  • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
  • Uso non comercial.
  • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.
Para calquera outro tipo de uso non contemplado na licenza anterior consulte aos autores: Antonio de Andrés Lema ou Carlos Carrión Álvarez.


Este manual/curso está deseñado para o curso de formación do profesorado: Servizos de virtualización tipo I e tipo II. Técnicas de alta dispoñibilidade.


Trátase de acercarse aos distintos tipos de virtualización e o manexo das ferramentas VirtualBox e Xen Server, así como técnicas de almacenamento remoto e distribuído utilizando FreeNAS.

O seu seguimento será realizado a través da plataforma PLATEGA da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.


Cada apartado do curso comeza indicando os obxectivos que persegue ese apartado así como o escenario necesario para levalo a cabo.PARTE 00: Coñecementos de partida e observacións sobre o materialPARTE I: Introdución á virtualización. Instalación de VirtualBox e configuración de máquinas virtuaisPARTE II: Manexo avanzado e virtualización de servizos con VirtualBox
PARTE III: Técnicas de almacenamento remoto: iSCSI. Implementación con FreeNAS
PARTE IV: Xen, Xenserver e Xen Cloud Platform (XCP). Características e instalación

PARTE V: Instalación e configuración de máquinas virtuais con XenServer
PARTE VI: Técnicas de alta dispoñibilidade con XenServer

-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez -- (2014).