MediaWiki:Libros/Xestión de dominios con Ubuntu

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Xestión avanzada de Ubuntu

Servizos de rede e deseño dunha infraestrutura de dominio

Índice
Curso Platega 09-10: Xestión avanzada de Ubuntu. Servizos de rede e deseño dunha infraestrutura de dominio
Parte I
Coñecementos de partida
Obxectivos e escenario da Parte I
Características de Ubuntu Server
Descarga de Ubuntu Server
Instalación de Ubuntu Server
Inicio por primeira vez de Ubuntu server
Instalación de Ubuntu Desktop (Escritorio)
O comando sudo. Apagar e reiniciar o sistema
Editores de texto
Configuración da rede
Actualizar o sistema. Instalar e desinstalar paquetes
Localización do sistema
Ferramentas de administración remota
Parte II
Obxectivos e escenarios da Parte II
Introdución ao LDAP. O servidor OpenLDAP
Instalación do servidor LDAP en Ubuntu Server
Configuración do cliente LDAP
Administración dos usuarios e grupos do LDAP
Ferramentas para administración do LDAP
Autenticación segura contra o LDAP. Uso de TLS/SSL
Introdución ao servizo DNS
Instalación e configuración do servizo DNS con Ubuntu Server
Parte III
Obxectivos e escenarios da Parte III
Introdución a NFS
Instalación do servidor NFS en Ubuntu Server
Configuración do cliente NFS
Problemas de seguridade con NFS
Permisos e listas de control de acceso: ACLs, Eiciel
Introdución a kerberos
Instalación do servidor kerberos en Ubuntu Server
Configuración do cliente kerberos
Administración dos usuarios do dominio con LDAP e kerberos
NFS e Kerberos
Parte IV
Obxectivos e escenarios da Parte IV
Introdución a Samba
Instalación do servidor Samba en Ubuntu Server
Administración de usuarios do dominio con Samba
Engadir un equipo cliente ao dominio
Compartir recursos no servidor de Samba
Configurar scripts de inicio de sesión
Parte V
Obxectivos da parte V
Ás cotas de disco
Planificador de tarefas: cron
Copias de seguridade: tar e rsync
Parte VI
Obxectivos e escenarios da parte VI
Introdución a Samba as Active Directory Member Server/Station: sadms
Instalación e configuración básica de Active Directory e servidor DNS
Instalación e configuración básica do equipo Ubuntu Desktop e do Servidor DNS
Instalación de SADMS
Configuración e instalación do escenario básico 6.1
Configuración e instalación do escenario complexo 6.2
Recomendación para un contorno real de traballo