Instalación de SADMS

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Antes de comezar cos distintos escenarios instalarase a ferramenta SADMS:

Actualizar o cliente.

Instalar no cliente o paquete sadms: sudo apt-get install sadms

Cando pregunte polo reino de kerberos introducir: IESCALQUERAWIN.LOCAL (en maíusculas).

Utilidade SADMS instalada: Acceder a través de Aplicativos->Ferramentas do Sistema->Sadms:

Platega U910 Server Sadms 16.jpeg-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez -- (28 feb 2010).