Configuración do cliente kerberos

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Sincronización da hora no equipo cliente

Como xa comentamos no apartado anterior, cando usamos kerberos é moi importante que as horas do equipo cliente e a do equipo servidor estean sincronizadas, polo que imos sincronizar a hora do cliente por NTP igual que o fixemos no servidor, usando o comando ntpdate. Por exemplo:

sudo ntpdate es.pool.ntp.org


Instalación e configuración do cliente kerberos

 • Instalaremos os paquetes necesarios para o cliente kerberos:
sudo apt-get install krb5-user libpam-krb5 libpam-ccreds auth-client-config


 • Se se comete algún erro na información introducida nestas pantallas, pódese introducir de novo co comando:
sudo dpkg-reconfigure krb5-config


 • Podemos usar o comando kinit para un ticket de kerberos para o usuario xan (Teremos que introducir o seu contrasinal de kerberos, que é abc123.):
kinit xan@IESCALQUERA.LOCAL
Password for xan@IESCALQUERA.LOCAL:


 • Comprobamos co comando klist que o servidor kerberos enviou o ticket solicitado:
klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
Default principal: xan@IESCALQUERA.LOCAL
Valid starting   Expires      Service principal
03/15/10 11:15:51 03/16/10 11:15:51 krbtgt/IESCALQUERA.LOCAL@IESCALQUERA.LOCAL
	renew until 03/15/10 11:15:51

Configuración do sistema de autenticación para que utilice kerberos

Para configurar os métodos autenticación nun sistema Linux, hai dous aspectos importantes que debemos configurar correctamente:

 • O ficheiro /etc/nsswitch.conf: Este ficheiro permítenos configurar que servizos utilizará o sistema para obter os usuarios, grupos, contrasinais, nomes de outros equipos, etc.
 • O sistema PAM (Pluggable Authentication Modules): Mediante as librerías de PAM, podemos establecer tamén as accións que se realizarán en distintas situacións: cando o usuario se autentica, cando abre sesión, cando abre unha sesión non interactiva, cando cambia o contrasinal, etc.

  Os ficheiros de configuración de PAM almacénanse na carpeta /etc/pam.d, e aí atoparemos un ficheiro por cada servizo que se pode requirir e nel especifícanse as tarefas a realizar para ese servizo. Os servizos máis importante son common-account, common-auth, common-session e common-password, xa que son os que habitualmente teremos que modificar para a autenticación por LDAP, para usar kerberos, etc.

  O problema é que a configuración destes ficheiros é bastante delicada (téñase en conta que unha configuración incorrecta pode facer que os usuarios xa non se poidan autenticar e será difícil de recuperar), e por iso cada vez é máis frecuente que as distribucións ofrezan programas que automatizan a actualización destes ficheiros cos parámetros correctos segundo a situación (autenticar contra un servidor LDAP, uso de kerberos, etc.)

No caso de Ubuntu, dispoñemos da ferramenta auth-client-config que nos permite configurar facilmente tanto NSS (o ficheiro nsswitch.conf) como PAM. Esta ferramenta recibe como parámetro un ficheiro de perfil, no que están almacenados todos os cambios que debe facer para configurar correctamente NSS e PAM. Para o uso de LDAP e kerberos non trae por defecto ningún perfil, así que teremos que crear nós este ficheiro de pefil.

Creamos o ficheiro /etc/auth-client-config/profile.d/krb-auth-config co seguinte contido:

[krb5ldap]
nss_passwd=passwd: files ldap
nss_group=group: files ldap
nss_shadow=shadow: files ldap
nss_netgroup=netgroup: files ldap
pam_auth=auth    sufficient  pam_krb5.so
     auth    required   pam_unix.so nullok_secure use_first_pass
pam_account=account  sufficient  pam_krb5.so
      account  required   pam_unix.so
pam_password=password  requisite  pam_krb5.so  minimum_uid=10000
       password  [success=2 default=ignore]  pam_unix.so obscure use_authtok try_first_pass sha512
       password  [success=1 user_unknown=ignore default=die]  pam_ldap.so use_authtok try_first_pass
       password  requisite  pam_deny.so
pam_session=session  required   pam_unix.so
      session  optional   pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/
      session  optional   pam_krb5.so
      session  optional   pam_foreground.so

[krb5ldap.cached]
nss_passwd=passwd: files ldap [NOTFOUND=return] db
nss_group=group: files ldap [NOTFOUND=return] db
nss_shadow=shadow: files ldap
nss_netgroup=netgroup: files ldap
pam_auth=auth  required    pam_env.so
     auth  sufficient   pam_unix.so likeauth nullok
     auth  [default=ignore success=1 service_err=reset] pam_krb5.so use_first_pass
     auth  [default=die success=done] pam_ccreds.so action=validate use_first_pass
     auth  sufficient pam_ccreds.so action=store use_first_pass
     auth  required    pam_deny.so
pam_account=account  sufficient  pam_krb5.so
      account  required   pam_unix.so
pam_password=password  requisite  pam_krb5.so  minimum_uid=10000
       password  [success=2 default=ignore]  pam_unix.so obscure use_authtok try_first_pass sha512
       password  [success=1 user_unknown=ignore default=die]  pam_ldap.so use_authtok try_first_pass
       password  requisite  pam_deny.so
pam_session=session  required   pam_unix.so
      session  optional   pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/
      session  optional   pam_krb5.so
      session  optional   pam_foreground.so

Executamos o comando auth-client-config indicándolle que cargue o perfl de kerberos e LDAP:

sudo auth-client-config -a -p krb5ldap

Feito!! Podemos probar a iniciar sesión con un usuario do dominio que tamén sexa un principal en kerberos e comprobar co comando klist que o ticket de kerberos foi solicitado automaticamente.

Cambiar o contrasinal dun usuario

Outro efecto da configuración que acabamos de cargar para a autenticación por kerberos é que se un usuario cambia o seu contrasinal cambiarase automaticamente o seu contrasinal de LDAP e de kerberos. Hai que ter en conta que, aínda que kerberos usa o LDAP para obter os contrasinais dos usuarios, non se usa o mesmo atributo para almacenar o contrasinal de kerberos (atributo krbPrincipalName) que o contrasinal do usuario Linux (UserPassword), así que no noso dominio será importante ter estes dous contrasinais sempre sincronizados, para que a autenticación de kerberos non falle.

O usuario ten varias alternativas para cambiar o seu contrasinal:

 • Usando o comando passwd: Este comando cambia o contrasinal do usuario en LDAP e kerberos.
 • Usando a aplicación gráfica de Ubuntu (No menú Sistema->Preferencias->Sobre min): Se o usuario cambia o contrasinal con esta ferramenta, tamén serán actualizados os dous contrasinais:


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez