Introdución a Samba as Active Directory Member Server/Station: sadms

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 • SADMS encárgase de manexar tódolos ficheiros de configuración de Ubuntu, para lograr integrar un equipo GNU/Linux como unha estación de traballo dun dominio baseado no Active Directory de Windows. De xeito que:
  • Os equipos de GNU/Linux convértense en equipos do dominio de Windows.
  • Os usuarios de Windows poden iniciar sesión nos equipos GNU/Linux.
  • Os usuarios de Windows van poder acceder ós mesmos recursos e coas mesmas restricións que se estiveran nunha estación de traballo de MS Windows (2000, XP, Windows 7).


Platega U910 Server Sadms 36.jpeg


 • O equipo GNU/Linux, como membro dun dominio, vai poder:
  • Ofrecer recursos compartidos para os demais membros do dominio.
  • Centralizar a validación de usuarios no servidor, de xeito que non hai que dar de alta usuarios no equipo para que este poida ser accedido dende outras estacións.


 • SADMS, encárgase de configurar o seguinte:
  • Para obter os usuarios do servidor:
   • Kerberos
   • Winbind
   • Samba
   • Name Switch Service, (nsswitch.conf)
  • Para poder iniciar sesión no propio equipo
   • PAM
   • Sincronización de reloxos
   • Que cada usuario se conecte, automaticamente, ós recursos compartidos do servidor.
  • Ademais vai permitir:
   • Compartir carpetas
   • Configurar o inicio dos servizos necesarios
   • Manexar as ACLs.


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez -- (28 feb 2010).