Curso Platega: Desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles con Android. Iniciación

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
00-Android-Developer2.png
Android 2013 olamundo 14.jpg

88x31.png


Este manual de Curso Platega: Desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles con Android. Iniciación é creado e editado por Ángel D. Fernandez González e Carlos Carrión Álvarez baixo a licenza Creative Commons 3.0:

  • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
  • Uso non comercial.
  • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.
Para calquera outro tipo de uso non contemplado na licenza anterior consulte ós autores: Ángel D. Fernández González ou Carlos Carrión Álvarez.


Este manual/curso está deseñado para o curso de formación do profesorado: Desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles con Android. Iniciación


Dado que o tema é moi extenso, trátase de abrir un abano das posibilidades que nos ofrece a programación en dispositivos móbiles e en concreto con Android.

O seu seguimento será realizado a través da plataforma PLATEGA da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.


Cada unha das partes do curso comeza indicando os obxectivos que persegue, así como, o escenario necesario para levalo a cabo.UNIDADE 0: Coñecementos de partida e observacións sobre o materialUNIDADE 1: Instalación JDK, Eclipse e Android SDK. Xestión dispositivos
UNIDADE 2: A interface de usuario.


UNIDADE 3: Ciclo de vida, Listeners, Diálogos e Intents
UNIDADE 4: LogCat. Adaptadores. Ficheiros.
UNIDADE 5: Menús - Fotos - Empaquetado e distribución de aplicacións