JQuery

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introducción a jQuery

¿Por qué jQuery?

Javascript non intrusivo

As bases de jQuery

Creación do conxunto de elementos seleccionables

Seleccionando elementos para a súa manipulación

Xestionando o conxunto de elementos seleccionables

Xerando novo contido HTML

Dando vida ás páxinas con jQuery

Propiedades e atributos dos elementos con jQuery

Estilos dos elementos con jQuery

Modificación do contido dos elementos

Mellorando a apariencia con animacións e efectos

Amosar e ocultar elementos

Amosar e ocultar empregando animacións

Creando animacións de usuario específicas

Funcións de utilidade en jQuery

Lista de funcións de Utilidade en jQuery

Ajax e jQuery

Iniciación en Ajax

Control absoluto dunha petición Ajax

Cargando contido nos elementos

Xestionando peticións GET e POST

Peticións AJAX cross-domain con JSONP

Plugins para jQuery

O plugin Form en jQuery

O plugin Dimensions en jQuery

O plugin UI en jQuery

SCREENCAST jQuery - Exemplos de programacion con jQuery

Aprende.png
Sobre os Screencast

Para accesos dende Internet recoméndase escoller o primeiro hiperenlace Screencast.
Para accesos dende o IES San Clemente, escoller o enlace equivalente Mirror Instituto.

Narración, deseño e programación por Rafael Veiga.Xa podes suscribirte gratuitamente ós Screencast de jQuery co teu iTunes na Apple Store.

Descarga iTunes aqui:

Itunes.jpg


Fai click na imaxen inferior para suscribirte.

JQuery-Itunes-Apple-Store.jpg

OUTRA FORMA DE SUSCRIBIRSE ÓS SCREENCAST SIN SER A TRAVÉS DE ITUNES E APPLE STORE:

.- Abre o Itunes.

.- Ir a Avanzado -> Suscribirse a un podcast...

.- Copiar a seguinte URL, pegar na ventada de URL:

Para screencast visualizables só no PC (alta calidade): http://www.iessanclemente.net/recurso/itunes/jquery_feed.xml

Para screencast compatibles con Iphone, Ipod Touch: http://www.iessanclemente.net/recurso/itunes/jquery_ipod_feed.xmlLISTADO DE SCREENCAST DISPOÑIBLESRequisitos previos:

Instalación dun servidor Web con Apache + MySql + PHP (7,8 MB)

Screencast: Instalación de XAMPP

Mirror Instituto: Instalación de XAMPP


Creación de usuarios MySQL para su uso en las páginas PHP con phpMyadmin. (11.6 MB)

Screencast: Creacion Usuarios en MySQL con phpMyadmin

Mirror Instituto: Creacion Usuarios en MySQL con phpMyadminExemplo 0:

Introducción a jQuery - Parte 1/2 - HD Youtube

Introducción a jQuery - Parte 2/2 - HD YoutubeExemplo 1: (9.23 Mb)

Screencast: jQuery 1 - Filas pares de una tabla en color diferente. Mirror Instituto: jQuery 1 - Filas pares de una tabla en color diferente.

Filas pares de una tabla en color diferente - HD Youtube

Arquivos exemplo: jquery1.zip Mirror Instituto: jquery1.zipExemplo 2: (17.2 Mb)

Screencast: jQuery 2 - Trabajando con enlaces. Mirror Instituto: jQuery 2 - Trabajando con enlaces.

Trabajando con enlaces - Youtube


Arquivos exemplo: jquery2.zip Mirror Instituto: jquery2.zipExemplo 3: -> (9.43 Mb)

Screencast: jQuery 3 - Iconos en enlaces segun tipo de archivo. Mirror Instituto: jQuery 3 - Iconos en enlaces segun tipo de archivo.

Iconos en enlaces segun tipo de archivo - HD Youtube

Arquivos exemplo: jquery3.zip Mirror Instituto: jquery3.zipExemplo 4: (17.6 Mb)

Screencast: jQuery 4 - Menú desplegable con efectos dinámicos. Mirror Instituto: jQuery 4 - Menú desplegable con efectos dinámicos.

Menú desplegable con efectos dinámicos - HD Youtube

Arquivos exemplo: jquery4.zip Mirror Instituto: jquery4.zipExemplo 5: (14.6 Mb)

Screencast: jQuery 5 - Rollover con efecto de difuminado. Mirror Instituto: jQuery 5 - Rollover con efecto de difuminado.

Rollover con efecto difuminado - HD Youtube

Arquivos exemplo: jquery5.zip Mirror Instituto: jquery5.zipExemplo 6: (22.4 Mb)

Screencast: jQuery 6 - Validación de un formulario con plugin Validate. Mirror Instituto: jQuery 6 - Validación de un formulario con plugin Validate.

Arquivos exemplo: jquery6.zip Mirror Instituto: jquery6.zipIntroduccion Ajax: (sen emprego de librerías) (23.5 Mb)

Screencast: Introducción a Ajax e ó obxecto XMLHttpRequest Mirror Instituto: Introducción a Ajax e ó obxecto XMLHttpRequest

Arquivos exemplo: introajax.zip Mirror Instituto: introajax.zipExemplo 7: (32.0 Mb)

Screencast: jQuery 7 - Formulario con Ajax. Mirror Instituto: jQuery 7 - Formulario con Ajax.

Arquivos exemplo: jquery7.zip Mirror Instituto: jquery7.zipExemplo 8: (57.6 Mb)

Screencast: jQuery 8 - Formulario Ajax con métodos $.ajax() y $.post(). Mirror Instituto: jQuery 8 - Formulario Ajax con métodos $.ajax() y $.post().

Arquivos exemplo: jquery8.zip Mirror Instituto: jquery8.zipExemplo 9: (47.5 Mb)

Screencast: jQuery 9 - Aplicación Ajax similar a Google Suggest. Mirror Instituto: jQuery 9 - Aplicación Ajax similar a Google Suggest.

Arquivos exemplo: jquery9.zip Mirror Instituto: jquery9.zipExemplo 10: (16.3 Mb)

Screencast: jQuery 10 - Conversion de formulario estándar a Ajax. Mirror Instituto: jQuery 10 - Conversion de formulario estándar a Ajax.

Conversion de formulario estándar a Ajax - HD Youtube

Arquivos exemplo: jquery10.zip Mirror Instituto: jquery10.zipExtensión Firebug: (45.3 Mb)

Screencast: Extensión Firebug - Introducción básica de uso. Mirror Instituto: Extensión Firebug - Introducción básica de uso.

Extensión Firebug - Introducción básica de uso - HD YoutubeCréditos e Enlaces interesantes

Fontes e recursos empregados no manual:

Páxina oficial de jQuery

Tutoriais de jQuery

jQuery Visual

jQuery in Action

jqwidgets.com

Laboratorio de Selectores CSS

Guías Rápidas de jQuery

Guia Rápida jQuery 1.5

Guía Rápida jQuery 1.4.2

Otra Guia Rápida de jQuery

Veiga (discusión) 18:21 22 abr 2018 (CEST)