Peticións AJAX cross-domain con JSONP

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

A problemática de seguridade coas peticións AJAX

Unha das limitacións das peticións AJAX é a de que non se poder facer peticións AJAX a dominios alleos ó dominio no que está aloxada a nosa aplicación, é o que se coñece como "Same-origin policy", para evitar que se carguen mediante JavaScript datos potencialmente inseguros por estar aloxados noutros servidores. É dicir que os datos que cargamos no noso propio dominio son considerados seguros, pero os que están noutros dominios de Internet non.

Esta restricción pode evitarse si o dominio ó cal te conectas está configurado para aceptar conexións dende outros dominios. Isto consíguese activando a configuración "Cross-origin resource sharing" pero tamén pode solucionarse independentemente da configuración do servidor a través do uso de JSONP.

Aceptar por defecto peticións AJAX dende outros dominios en Apache (Autorización CORS)

 • Si queremos que o noso dominio acepte peticións AJAX dende outros dominios teremos que configurar o servidor web para responder a esas peticións:
 • Simplemente teremos que engadir a seguinte liña dentro de das seccións <Directory>, <Location>, <Files> ou <VirtualHost> que estarán no arquivo *.conf (httpd.conf ou apache.conf).
 • Outra opción tamén sería engadi-lo dentro dun arquivo .htaccess.
 Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
 • Para asegurarnos que está correcto executaremos os seguintes comandos:
# Activamos o módulo de cabeceiras en Apache (por defecto debería vir activado)
a2enmod headers

# Comprobamos o arquivo de configuración de Apache
apachectl -t

# Reiniciamos o servizo
service apache2 restart

Cómo é JSONP

JSON e JSONP son basicamente o mesmo, un formato lixeiro para intercambiar datos con notación de obxecto de Javascript. A notación non cambia pero si cambia o "envoltorio". En JSONP en lugar de viaxar os datos a secas como en JSON, o que viaxa é unha función xeralmente chamada "callback". Esa función é como un JavaScript que engloba os datos que solicitamos. De ahí que o JSONP sexa coñecido como JSON con Padding.

Exemplo de petición que devolve un JSONP: http://api.openbeerdatabase.com/v1/beers.json?callback=mifuncion&query=beer

O que estamos recibindo é unha función como a seguinte:

mifuncion({ 
 "page":1,
 "pages":1,
 "total":1,
 "beers":[ 
  { 
   "id":87,
   "name":"Ginger Beer",
   "description":"A beer with authenticity and flavour, rich in ginger and citrus notes, spice with a malty sweetness.",
   "abv":2.5,
   "created_at":"2013-01-18T15:01:22Z",
   "updated_at":"2013-01-18T15:19:22Z",
   "brewery":{ 
    "id":51,
    "name":"Adnams"
   }
  }
 ]
})


Por qué funciona o JSONP en diferentes dominios e non JSON

Para facer posible que JSONP funcione en situaciones cross-domain emprégase unha alternativa permitida á carga de scripts nunha páxina. Os navegadores sí que aceptan a carga de código JavaScript que se incorpore coa etiqueta <script> e o atributo SRC. É o método que empregamos para cargar por exemplo unha librería de jquery dende un CDN.

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>

Debido a que iso non provoca ningún problema de seguridade, JSONP aproveita ese formato para acceder dese modo ó recurso solicitado inxectando ese script na páxina e executando o código para extraer os datos.

Atención: Si nos chegase un JSON normal non poderíamos executa-lo tal cual, xa que o JSON e un obxecto literal e non unha sentencia de Javascript que sexa capaz de executar o navegador, por iso non se podería meter entre as etiquetas SCRIPT da páxina.

Cómo se procesa un JSONP para extraer os datos

JQuery facilítanos esa tarefa. Simplemente teremos que indicarlle que o que estamos a recibir en un JSONP en lugar dun JSON.

Se empregamos o método $.ajax teremos que indicarlle na variable de configuración dataType: "jsonp" en lugar de "json".

Por exemplo empregando o método $.ajax() de jQuery:

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>jQuery.getJSON demo JSONP</title>
	<style>
		img {
			height: 100px;
			float: left;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div id="images"></div>
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
	<script> 
		$.ajax({
			url: "http://api.openbeerdatabase.com/v1/beers.json",
			data: {
				query: "beer"
			},
			type: "GET",
			dataType: "jsonp",
			success: function(respuesta){
				console.log("Datos recibidos: ", respuesta);
				$("<pre>").text(JSON.stringify(respuesta)).appendTo("body");
			}
		});

	</script>
</body>
</html>

Na opción success a función que se executa contén un obxecto JavaScript nativo xa convertido para o seu uso inmediato.

Podemos facer o mesmo exemplo anterior empregando o método $.getJSON() de jQuery moito máis sinxelo:

Atención: é necesario engadir un novo parámetro á URL. Ese novo parámetro é callback. Para facer iso pódese facer con ?callback=? se é o único parámetro da URL ou ben &callback=? se é o último parámetro (xa temos máis na URL) que queremos engadir. É necesario engadi-lo para que xestione correctamente o JSONP.

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>jQuery.getJSON JSONP</title>
	<style>
		img {
			height: 100px;
			float: left;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div id="images"></div>
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
	<script> 
		// Hay que engadir á URL o parámetro ?callback=? e jQuery encárgase do resto.
		$.getJSON("http://api.openbeerdatabase.com/v1/beers.json?callback=?",{query:"beer"},function(respuesta)
		{
			console.log("Recibes: ", respuesta);
			$("<pre>").text(JSON.stringify(respuesta)).appendTo("body");
		});
</script>
</body>
</html>

Programación no lado do servidor para responder a peticións JSONP

Os servidores tamén teñen que estar preparados para dar respostas a peticións de este tipo e para iso terán que facer algo como o seguinte exemplo en PHP que devolverá un JSONP cando se lle pasa como parámetro GET callback.

O parámetro a pasar na petición dependerá do servidor ó que nos conectemos, pero si todos seguen o estandar deberían usar como parámetro GET callback:

if (isset($_GET['callback']))
 echo $_GET['callback'] . '(' .json_encode($datos). ')';
else
 echo json_encode($datos);

--Veiga (discusión) 19:18 20 ene 2016 (CET)