Lista de funcións de Utilidade en jQuery

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

jQuery detecta automáticamente o tipo de navegador no que se está executando e permite acceder a esta información a través do obxecto $.browser:

$.browser.msie;    // 'true' para navegadores da familia Internet Explorer
$.browser.mozilla; // 'true' para navegadores da familia Firefox
$.browser.opera;   // 'true' para navegadores da familia Opera
$.browser.safari;  // 'true' para navegadores da familia Safari

Recorrer arrays e obxectos tamén é moi sinxelo con jQuery, gracias a función $.each(). O primeiro parámetro da función é o obxecto que se queira recorrer e o segundo parámetro é o código da función que o recorre (a súa vez, a esta función se lle pasa como primeiro parámetro o índice do elemento e como segundo parámetro o valor do elemento):

// Recorrer arrays
var vocales = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u'];
 
$.each( vocales, function(i, n){
  alert('Vocal número ' + i + " = " + n);
});
 
// Recorrer obxetos
   var producto = { id: '12DW2', precio: 12.34, cantidad: 5 };
 
$.each( producto, function(i, n){
  alert(i + ' : ' + n);
});

No seguinte hiperenlace poderedes atopar unha completa lista de funcións de jQuery que nos permitirán consultar os valores do navegador do cliente, traballar con obxectos e arrays, strings, etc.


Tódalas funcións de utilidade en jQuery

--Veiga (discusión) 23:07 26 ene 2015 (CET)