Windows

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución ao Sistema Operativo Windows

Utilidades adicionáis de Windows

Outras utilidades interesantes

Utilidades para windows

No presente documento trátase: Windows Tools

 1. Integrar un servicepack nun sistema operativo.
 2. Realizar instalacións desatendidas en Windows XP.
 3. Desplegar nunha intranet o sistema de actualizacións de Windows (SUS: Software Upadate Services)

Servizos de internet en Windows

No presente documento explícase como instalar os disintintos servizos de rede nun Windows 2003: Servizos de Internet en Windows 2003

 1. ENRUTAMENTO
 2. SERVIDOR DE DNS (Domain Name System)
 3. SERVIDOR DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 4. SERVIDOR FTP (File Transfer Protocol)
 5. SERVIDOR WEB
 6. INFRAESTRUCTURA DE CHAVE PÚBLICA (PKI)
 7. NAT (Network Address Translation)
 8. TERMINAL SERVER