A Clase Math: Operacións Matemáticas

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Clase Math: Operacións Matemáticas

En Java a clase Math proporciona varios métodos para a realización das operacións matemáticas máis habituais nun programa. Non necesitamos crear ningún obxecto da clase Math pois todos os seus métodos son estáticos, de feito non é posible crear ningún obxecto da clase Math, co cal para chamar aos métodos temos que empregar a seguinte notación: Clase.metodo -así sería: Math.metodo() -

Principais métodos da clase Math
--ricardofc