Ceil()

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

ceil()


 • double ceil(double numero): Devolve un número double-enteiro con valor maior e máis cercano ao parámetro número. Un número double-enteiro é un número decimal onde a parte decimal é sempre cero.

  class MetodoCeil {
  
    public static void main(String[] args) {
  	double numero = 9.1;
  	//O número double-enteiro maior máis próximo ao 9.1 é o número 10.0
  	System.out.println(Math.ceil(numero)); 
    }
  
  }--ricardofc