Round()

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

round()


 • double round(double numero): Devolve o número enteiro máis próximo ao parámetro número.

  class MetodoRound {
  
    public static void main(String[] args) {
  	double numero1 = 9.1;
  	//O número enteiro máis próximo ao 9.1 é o número 9
  	System.out.println(Math.round(numero1)); 
  	double numero2 = 9.7;
  	//O número enteiro máis próximo ao 9.7 é o número 10
  	System.out.println(Math.round(numero2)); 
    }
  
  }--ricardofc