Windows

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Saltar a: navegación, buscar

Introdución ao Sistema Operativo Windows

Utilidades adicionáis de Windows

Outras utilidades interesantes

Windows 2003

Windows 2003 en grupo de traballo

Neste documento PDF trátanse os seguintes apartados: windows 2003 workgroup

 1. MÁQUINAS VIRTUAIS
  1. Máquinas Virtuais : VMWARE
  2. Máquinas Virtuais: Virtual PC
 2. Instalación de Windows 2003
  1. Instalación dende a rede con VMWARE
  2. Instalación dende CD con Virtual PC.
  3. Modo Gráfico, pasos comúns.
 3. Administración e configuración básica de Windows
 4. Usuarios e grupos locais
  1. Permisos sobre obxectos
  2. Recursos compartidos
  3. SID (Identificador de seguridade)
 5. Xestión de impresoras
 6. Cotas de disco
 7. Copias de seguridade
  1. Tarefas programadas
  2. Copias de seguridade programadas

Windows 2003 en dominios

No documento do enlace trátanse os seguintes asuntos: Windows 2003 en dominios.

Trátase de simular a instalación dun instituto usando scripts, dominios, cotas, etc.

 1. Deseño do esquema a implantar con AD
  1. Implantación do deseño en Windows 2003
 2. Instalación de AD en Windows 2003
 3. Usuarios Grupos e OU en AD
 4. Crear carpetas restantes do esqueleto
 5. Afinar permisos en carpetas
 6. Configuración das cotas de disco
 7. Delegar control
 8. Publicar impresoras
 9. Introducir unha estación no dominio
  1. Xestión remota do dominio
 10. Publicar impresora do cliente en AD
 11. Iniciar sesión no cliente
 12. Directivas
 13. Plantillas de seguridade
 14. Instalación remota de software
 15. Particións de AD
 16. Mestres de operacións
 17. Relacións de confianza
 18. Crear subdominios, árbores, etc

Utilidades para windows

No presente documento trátase: Windows Tools

 1. Integrar un servicepack nun sistema operativo.
 2. Realizar instalacións desatendidas en Windows XP.
 3. Desplegar nunha intranet o sistema de actualizacións de Windows (SUS: Software Upadate Services)

Servizos de internet en Windows

No presente documento explícase como instalar os disintintos servizos de rede nun Windows 2003: Servizos de Internet en Windows 2003

 1. ENRUTAMENTO
 2. SERVIDOR DE DNS (Domain Name System)
 3. SERVIDOR DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 4. SERVIDOR FTP (File Transfer Protocol)
 5. SERVIDOR WEB
 6. INFRAESTRUCTURA DE CHAVE PÚBLICA (PKI)
 7. NAT (Network Address Translation)
 8. TERMINAL SERVER