LMSXI

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
La versión para imprimir ya no se admite y puede contener errores de representación. Actualiza los marcadores del navegador y utiliza en su lugar la función de impresión predeterminada del navegador.

Os seguintes contidos pretenden servir de axuda ao alumnado matriculado no módulo Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información (LMSXI), correspondente ao Ciclo Formativo de Administración de Sistemas Informáticos e Redes (ASIR). Tamén é unha guía para facilitar ao profesorado o desenvolvemento curricular de dito módulo.

--Rafael Veiga e Jesús Arribi 14:45 17 Feb 2011 (GMT)