Servizos de Rede e Internet

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Saltar a: navegación, buscar

Os seguintes contidos pretenden servir de axuda ao alumnado matriculado no módulo Servizos de Rede e Internet, correspondente ao Ciclo Formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Rede(ASIR).

UD1: Servidores de nomes de dominio DNS

UD2: Servizos de configuración automática de rede

UD3: Servizos de transferencia de ficheiros

UD 4: Instalación e administración de servidores web

UD 5: Servizo de correo electrónico

UD 6A: Listas de distribución de correo

UD 6B: Servizo de mensaxería instantánea

UD 7: Servizo de streaming de audio e video

Outros

- Bruno Vila Vilariño (set 2015)