Utilidades DNS

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Existen varias utilidades para comprobar o funcionamento da resolución de nomes DNS

As máis empregadas son dig, nslookup e host. Estas tres podémolas atopar nos equipos con Linux e Mac, e a nslookup en Windows.

A utilidade dig

A utilidade dig[1] por defecto, resolve RR (rexistros de recursos) de tipo A, AAAA ou CNAME.

dig equipo1.proba.lan

Se queremos indicar outro tipo de rexistro, témolo que indicar a continuación do nome buscado.

dig proba.lan soa

E se queremos empregar outro servidor DNS diferente ao establecido no cliente DNS, indicámolo cun @

dig @192.168.0.20 equipo1.proba.lan

Para a resolución inversa deberemos indicar a opción -x

dig -x 192.168.0.24

dig é a única utilidade que nos indica se o servidor DNS que respondeu é autoridade na zona ou se empregaron reenviadores. No caso de que responda unha autoridade, aparece unha zona chamada AUTHORITY SECTION

A utilidade host

A utilidade host[2] tamén nos permite resolver nomes, e funciona en modo comando. Por defecto resolverá rexistros tipo A, AAAA, CNAME e MX.

host equipo2.proba.lan

Para resolver os outros tipos de rexistro, hai que indicar previamente coa opción -t o tipo de rexistro que queremos buscar. Este tipo pode ser tipo A, AAAA, CNAME, MX, NS, SOA.

host -t ns proba.lan

Para facer resolución inversa, simplemente poñemos o enderezo que queremos resolver sen necesidade de poñer ningunha opción.

host 192.168.0.24

E se queremos empregar outro servidor DNS diferente ao establecido no cliente DNS, indicámolo a continuación do rexistro buscado.

host equipo2.proba.lan 192.168.0.20

A utilidade nslookup

A utilidade nslookup é a única que está dispoñible en sistemas Linux[3] e en sistemas Microsoft Windows[4].

Permite tamén facer consultas en modo interactivo e en modo comando.

En modo comando, por defecto unicamente resolverá rexistros tipo A e CNAME.

nslookup equipo2.proba.lan

Para resolver outros tipos de rexistro debemos empregar a opción -q=tipo sendo tipo A, AAAA, A+AAAA, MX, NS, SOA ou ANY

 nslookup -q=SOA proba.lan

En modo interactivo, indicariamos o tipo executando set q=tipo

E se queremos empregar outro servidor DNS diferente ao establecido no cliente DNS, indicámolo a continuación do rexistro buscado.

nslookup equipo2.proba.lan 192.168.0.20

Se o facemos en comando, indicamolo así

server 192.168.0.20

Referencias externas

- Bruno Vila Vilariño (out 2014)