Reparacións sinxelas de fontes de alimentación

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

As fontes de alimentación dos equipos clónicos son, en xeral, elementos baratos que, normalmente, non baga a pena abrir para reparar. Si se poderían acometer reparacións sinxelas que non obriguen á substitución de integrados, é dicir, reparalas no caso de cambio do fusible de protección ou de algún dos condensadores que, claramente, se aprecie danado. Aquí vemos o interior dunha fonte de alimentación avariada:

Interior da fonte: Imaxe1
Interiorfonte1.jpg
Interior da fonte: Imaxe2
Interiorfonte2.jpg
Interior da fonte: Imaxe3
Interiorfonte3.jpg


-- Volver